Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

PĂZEȘTE-TE CURAT!

Biblia vorbește despre acest imperativ „… pe tine însuți păzește-te curat.” (1 Tim. 5:22b) atunci când apostolul Pavel îl îndeamnă pe tânărul Timotei cu privire la punerea mâinilor. Prin punerea mâinilor însemna că o persoană era demnă să fie pusă în slujbă și să primească binecuvântarea.
CE ÎNSEAMNĂ A TE PĂZI CURAT?
Trăim o vreme în care nu se vorbește atât de mult între oameni despre „a te păzi curat“. Mai degrabă sunt multe alte subiecte la ordinea zilei, iar curăția este scoasă din ecuație. De multe ori suntem tentați să le spunem altora să fie curați, să fie ordonați, ș.a.m.d. Dacă tu însuți dorești să fi curat trebuie să te păzești de murdărie, de păcat și de alte lucruri. Nicolae Iorga spunea: „ce ești, te privește în mod deosebit pe tine. Ce vrei, privește și pe alții. Ce faci, poate privi pe toți”. Dacă vrei să te păzești curat, aceasta te privește în mod deosebit pe tine.
Păzește-ți inima. Când Biblia vorbește despre inimă, se referă la locul unde se fabrică gândurile și emoțiile. Prietenul lui Iov a pus o întrebare interesantă: „Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat?”. Trebuie să recunoaștem faptul că prin strădaniile noastre, prin faptele noastre nu putem. David în rugăciunea sa spunea: „Spală-mă și voi fi curat…” (Ps. 51:7), iar Cel care ne spală inima este sângele lui Hristos care „… ne curățește de orice păcat” (1 Ioan 1:7). Curăția inimii nu o face omul, ci sângele lui Hristos. Dumnezeu face această curăție în omul care trăiește în pace și însetează după neprihănire. Dumnezeu face curăția noastră prin Cuvântul Lui și prin sângele Domnului Isus. Însă responsabilitatea noastră este de a trăi în curăție până la venirea Domnului Isus pe norii cerului. Psalmistul David spune în rugăciunea sa: „Zidește în mine o inimă curată Dumnezeule” (Ps. 51:10). În fiecare zi e nevoie să zidim la curăția noastră!
Păzește-ți urechea. Ca să înțelegi o simfonie de Beethoven îți trebuie ureche muzicală, pentru a auzi un copil care plânge noaptea în somn îți trebuie urechi de mamă. Din aceste două exemple putem trage următoarea concluzie: ca să auzi lucrurile duhovnicești ai nevoie de urechi duhovnicești. O! Ce mare dar este auzul! O, de-am știi să prețuim acest lucru. „Cine are urechi de auzit să audă”, ne spune Domnul Isus în Evanghelie (Matei 11:15). Cine are urechile desfundate poate să audă și să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu. Prin urechea ascultătoare pătrunde Cuvântul, găsind lungimea de undă a Adevărului.
CARE ESTE SECRETUL UNEI TRĂIRI CURATE?
Psalmistul ne dă răspunsul: „îndreptându-se după Cuvântul Tău” (Ps. 119:9). O viață curată înseamnă să avem grijă de noi, ca persoană, dar și de omul dinăuntru. Noi ne putem spăla pe dinafară, dar cel care ne spală pe dinăuntru (adică inima) este Isus Hristos.
Dumnezeu l-a creat pe om și a pus legi de funcționare în trupul său pentru ca toate mădularele să trăiască în armonie. Pavel ne încurajează: „…nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag …” (Efes. 5:29a). Dumnezeu iubește curăția de inimă. Dumnezeu nu se uită la fața omului, ci la inimă. Sunt oameni care se uită doar la lucrurile care se văd. Curăția este un dar de la Domnul, însă de multe ori neprețuită. Trebuie căutată, nu o vei avea dacă nu dorești să o cauți. Dar dacă ai găsit-o, e nevoie de întreținere!
Praful se depune pe neobservate în casele noastre. El nu se vede, dar se depune încetul cu încetul pe dulapurile noastre. Dacă ai făcut o curățenie generală în casă, ștergând praful de pe dulap, vei observa că după o lună, două este depus din nou. Așa se întâmplă și pe plan spiritual, praful care reprezintă păcatul se așează pe neobservate în inimile noastre. E nevoie de curățenie!
CE PROMISIUNE FACE DUMNEZEU?
Domnul Isus fericește pe cel cu inima curată: „ferice de cel cu inima curată căci el va vedea pe Dumnezeu” (Mat. 5:8). A-L vedea pe Dumnezeu în ziua de azi este una dintre cele mai mari binecuvântări pentru om. Până la venirea Domnului Isus se simte nevoia curățirii.

Ghiță Bujdei