Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

PERIPLU V I E N E Z

În data de 25.05.2019, Biserica ,,Elim”, din Viena a
găzduit Conferința adolescenților din Austria, cu tema „Cum
își vor ținea adolescenții curată viața? Motto-ul fiind din
Psalmul 119:9 „…Îndreptându-se după Cuvântul Tău”.
Conferențiarul acestei întâlnirii, fiind Vlad Craznic
din Cluj- Napoca. În prezența a peste 400 de adolescenți
din întreaga Austrie, care au savurat cu nesaț, învățătura
transmisă din Ezra 7:10 „Căci Ezra își pusese inima să
adâncească și să împlinească Legea Domnului, și să învețe
pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile”. Deci,
un adolescent își va ține curată viața, dacă va pune în
practică cele trei verbe: să adâncească, să împlinească și
să învețe, adică puterea exemplului personal. Un alt pasaj
biblic a fost din Neemia 8:1-8, unde poporul l-a chemat pe
cărturarul Ezra, să se ducă și să ia cartea Legii lui Moise
și să le citească „Ezra a citit în carte de dimineață până la
amiază”. Un alt factor primordial este dragostea, respectul și
pasiunea pentru Cuvântul Domnului, „Strâng Cuvântul Tău
în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta”.

Au participat adolescenți din peste 20 de Bisericii din
Austria împreună cu liderii lor. Grupuri de adolescenți au slujit
prin cântare, iar liderii lor prin mesaje scurte sau îndemnuri la
rugăciune. O agapă a încoronat această zi memorabilă, unde
adolescenții au avut posibilitatea să se cunoască unii pe alții și
să plece cu un bagaj de cunoștințe, care pe viitor le vom vedea
în viață și trăirea lor. Fiecare adolescent a primit o amintire
frumoasă, care îi va ajuta să nu uite această zi, și anume un
semn de Biblie, pentru citirea Cuvântului lui Dumnezeu și un pix,
pentru notarea ideilor principale din predici, studii biblice,…etc.
Mulțumim conducerii Bisericii Elim, Comitetului
Executiv, mamelor adolescenților care ne-au îndulcit cu
delicatesele lor, învățătorilor claselor de adolescenți și nu în
ultimul rând fratelui Gusti Barna, liderul departamentului de
adolescenți din Austria. Privind retrospectiv să putem spune ca
și psalmistul: „Gustați și vedeți ce bun este Domnul!”, Ps. 34:8

 

Gabriela Bujdei