Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

PORTRETUL LUI APOLO – UN OM PLIN DE RÂVNĂ ȘI ÎNȚELEPCIUNE

REFERINȚĂ BIBLICĂ:
FAPTELE APOSTOLILOR 18:23-28
Cu siguranță am avut cu toții momente în viață când am fost plini de râvnă, atât de motivați să facem un lucru bun pentru Dumnezeu, încât am uitat să echilibrăm totul prin Scriptură, rugăciune și sfaturi, pentru a primi călăuzirea Duhului Sfânt. Apolo este un exemplu de om care nu numai că era plin de pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar cunoștea foarte bine și Cuvântul și atunci când și-a dat seama că îi lipsesc anumite noțiuni s-a smerit și s-a lăsat învățat și îndrumat de alții. În Scriptură ne sunt descrise câteva trăsături de bază ale lui Apolo:
01
„AVEA DARUL VORBIRII… UN DUH ÎNFOCAT… ȘI VORBEA CU ÎNDRĂZNEALĂ.“ (VERS. 24, 25, 26)
În primul rând, Apolo își cunoștea chemarea, aceea de a vorbi oamenilor, și se folosea de acest dar pentru a-i învăța pe oameni despre Isus. Însă nu o făcea oricum, ci plin de pasiune și curaj.
02
„ERA TARE ÎN SCRIPTURI… ÎNVĂȚAT ÎN CE PRIVEȘTE CALEA LUI DUMNEZEU… ȘI ÎNVĂȚA AMĂNUNȚIT PE OAMENI.“ (VERS. 24, 25)
Chiar dacă avea darul de a vorbi, Apolo nu se baza doar pe capacitatea lui de a transmite un mesaj, ci studia cu atenție Scripturile. Și chiar dacă cunoștea doar botezul lui Ioan, avea grijă ca ceea ce știa despre Calea lui Dumnezeu să fie transmis cu acuratețe și minuțiozitate, fără improvizație sau superficialitate.
03
„ACUILA ȘI PRISCILA I-AU ARĂTAT MAI CU DE-AMĂNUNTUL CALEA LUI DUMNEZEU…“ (VERS. 26)
Atunci când Apolo a început să vorbească în sinagogi, s-a făcut remarcat, iar Acuila și Priscila i-au recunoscut potențialul și l-au ajutat să înțeleagă întreg adevărul despre Isus, devenindu-i mentori spirituali. Apolo, om înzestrat și învățat, a dat dovadă de smerenie și s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, acceptând faptul că mai era loc de învățătură.
04
„ÎNFRUNTA CU PUTERE PE IUDEI… ȘI LE DOVEDEA DIN SCRIPTURI CĂ ISUS ESTE HRISTOSUL.“ (VERS. 28)
Dacă înainte Apolo vorbea și îi învăța pe oameni despre Calea lui Dumnezeu, odată ce s-a lăsat instruit și prelucrat în ce privește întreg adevărul despre Isus, a primit putere în lucrarea lui. De acum nu numai că transmitea un mesaj, dar și dovedea din Cuvânt că Isus este Hristosul, atingând în mod real inimile celor ce îl ascultau.
Domnul să ne ajute pe toți să fim conduși de pasiune, dar și de înțelepciune și smerenie, punându-ne în orice moment la dispoziția lui Dumnezeu spre creștere și împuternicire!
Daniela Rodilă