Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

Priorități în viața de creștin

… apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat… 1 Tim. 6:12

Trăirea unei vieţi creștine active implică cunoașterea şi aplicarea anumitor îndeletniciri sau practici creştine care au anumite priorităţi în viaţa noastră. Aceste îndeletniciri sunt multe, iar noi le stabilim o anumită importanță în funcţie de credinţa pe care o împărtăşim. Unii consideră că rugăciunea ar fi prioritatea numărul unu în viaţa creştină, comparând rugăciunea cu respirația sufletului. Alţii cred că îndeletnicirea cu citirea, meditarea şi memorarea Sfintei Scripturi e importantă.

1. Apucarea vieţii veşnice

Vreu însă să subliniez un lucru pe care mai înainte de toate, un creştin, trebuie să îl aibă ca prioritate în viaţă. Pavel îi scrie lui Timotei: ,,Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică, la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.” (1 Tim. 6:12) Ca şi creştini, prioritar în viaţa noastră este căutarea şi „apucarea vieţii veşnice”.
Cei mai mulţi cred că, dacă s-au convertit, dacă şi-au mărturisit păcatele şi cred în Hristos ca mântuitor personal problema vieţii veşnice e ca şi rezolvată. Oare e chiar aşa? ,,Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa”. (1 Ioan 5:11-12)

2. Cunoaşterea lui Isus Hristos

Viaţa veşnică este strict legată de cunoaşterea lui Isus Hristos, iar pentru a-L cunoaşte deplin nu ne ajunge această viaţă limitată de timp. Pavel îndrăznește să facă această afirmaţie: „Și să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtășia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi”(Fil. 3:10-11) Mai departe Pavel le scrie filipenilor: „fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus”
(Fil. 3:13-14), iar acest premiu este viaţa veşnică şi această este o prioritate în viața de credinţă a unui creştin. Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi, „fiindcă Dumnezeu nu ne rânduit la mânie ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos” (1 Tes. 5:9), adică viaţa veşnică. Ai această prioritate în viaţa ta de copil al lui Dumnezeu? (Căutarea vieţii veşnice, apucarea vieții veşnice). Nu vreau să te întreb cât de mult îl cunoşti pe Isus Hristos, fiindcă răspunsul se regăseşte în întrebarea: Cât de mult te interesează, cât de mult te gândești la viaţa veşnică?
Vedeţi, atunci când Domnul a fost pe pământ, când trăia într-un trup ca şi al nostru, locuind printre noi oameni, unii preocupaţi de această prioritate a vieţii spirituale, s-au apropiat de El şi i-au pus această întrebare: „Doamne ce trebuie să fac să moştenesc viaţa veşnică?” (Luca 18:18) Nicodim a venit noaptea la Isus interesat să afle răspunsul la ceea ce el a pus prioritar în viaţa sa de fruntaş al iudeilor şi anume viaţa veşnică.
Sfânta Scriptura ne învaţă: „Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos ,să umblați după lucrurile de sus…Gândiți-vă la lucrurile de sus…” (Col. 3:1-2). Adică, dacă am început să îl cunoaştem pe Hristos, să relaţionăm cu El, să gândim la lucrurile de sus. De ce la lucrurile de sus? Pentru că ele sunt veşnice pe când cele de pe pământ sunt temporare. Care e prioritatea numărul unu din viaţa ta? Ce ocupă locul unu pe podiumul luptei tale spirituale? Viaţa veşnică?

Închei cu versurile poetului creştin care a înţeles ordinea priorităţilor spirituale ale trăirii cu Hristos. El scrie:

„Cu gândul la viaţa eternă,
cu drag eu ades meditez,
E singurul lucru în viaţă,
care doresc să-l păstrez,
Căci nu aş vrea niciodată,
să mă despart de Isus,
Credinţa vieţii sfinte,
vreau s-o păstrez până sus.

În Ţara Eternă, Paradis-Ţară de Vis,
Iar, clipe trăite cu Domnul,
sunt momente de nedescris,
Splendori nemaivăzute, şi cântări fără sfârşit
Ne vor uimi când vom sosi în veşnicii.”

 

Cristian Zimmermann