Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

RETROSPECTIVA Conferinței Bisericilor Penticostale din Austria 11-12 mai 2019 Mesajul

Cea de-a 28-a întâlnire a Bisericilor Penticostale române din Austria a avut loc în perioada 11-12 mai 2019 la St. Pölten. Tema acestei conferințe a fost ,,Biserica primară, Biserica de azi”, inspirată din Fapte 2:42, având ca invitați de onoare pe Relu Moldovan din România și Nelu Filip, din America.
Au fost două zile în care Bisericile Penticostale de pe teritoriul Austriei au prilejuit o adevărată sărbătoare, fiind conduși în închinare de diferite formații muzicale, intercalate cu o pauză pentru servirea mesei.
Conferința a fost deschisă de fratele păstor Ionel Vlas, președintele cultului penticostal din Austria, care i-a salutat pe invitați și pe toți participanții la această întâlnire.
În ceea ce privește Biblia în ediția bilingvă, româno-germană, a fost amintit fratele Gabriel Fazekas, care a avut un aport deosebit la realizarea acestui proiect, fapt pentru care se mulțumește întâi lui Dumnezeu, cât și tuturor colaboratorilor la această lucrare. Prin acest proiect se urmărește îndepărtarea piedicilor pe care limba română sau cea germană le-ar putea avea în răspândirea Evangheliei.

Mesajul rostit de fratele Nelu Filip a prezentat două lucruri esențiale, și anume unitatea și puterea Bisericii, definind în primul rând ceea ce nu este Biserica, iar mai apoi ceea ce este ea: „Ea nu este o clădire, ea nu este o organizație cultică, ori o organizație non-profit, ci ea este comunitatea vie în ISUS, având rolul de edificare, multiplicare și ucenicizare”. Au fost scoase în evidență unele dintre diferențele majore dintre Biserica primară și cea de azi, ca mai apoi să se evidențieze importanța faptului că, fără unitate, Biserica nu are putere, iar fără putere, ea nu are viață.
Mesajul rostit de fratele Relu Moldovan a pus accentul pe legătura frățească, și anume pe dezvoltarea sentimentului de apartenență și disponibilitatea de a petrece timp împreună, cât și pe beneficiile pe care le-au avut acestea, atât în Biserica primară, cât și în Biserica de azi. Ne este atrasă atenția asupra schimbărilor pozitive, dar și a celor negative care ne înconjoară, apelându-se la cultivarea nevoii de Dumnezeu într-o viață de confort.
Aceste zile de Conferință au un aport deosebit la viața noastră de credință. Timpul acesta petrecut împreună ne edifică și ne unește, contribuind la maturizarea noastră, cât și la asumarea noastră a rolului de a face cunoscută existența lui Dumnezeu. Conferințele prin cuvântul scripturii ne îndeamnă la viziune, la modele și metode de slujire, la misiune, și încurajează dărnicia. Conferințele se evidențiază prin caracterul lor benefic de a lucra la mintea noastră și de a ne îndupleca voința de apropiere de Dumnezeu. „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm și să ne veselim în ea!”
Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze Convenția, Biserica generațiilor noastre, dar și a copiilor noștri după noi!
“Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!“

Adi Buzaș