Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

Retrospectiva Conferinţei Bisericilor române Gemeinde Gottes 2017

Prin harul Domnului şi îngăduinţa Lui, Biserica Penticostală română din Austria a participat în perioada 13 – 14 mai 2017 la ce-a de-a XXVI Conferinţă naţională care a avut loc în localitatea St. Pölten, iar tema conferinţei a fost „Dimensiunile Bisericii“.

La această conferinţă a fost invitat fratele pastor Luigi Miţoi din America; el a împărtăşit cuvântul Domnului prin care fraţii şi surorile au fost zidiţi, sfătuiţi şi învăţaţi în ce priveşte dimensiunea Bisericii.

Sâmbătă 13 mai 2017 în sesiunea de dimineaţă după un timp de închinare şi rugăciune a slujit din cuvântul Domnului fratele Luigi Miţoi, iar în cântare au slujit şi ne-au condus corul Bisericii Wolfsegg şi fanfara Bisericii Gloria din Salzburg. Tot sâmbătă la sesiunea a doua a slujit din cuvântul Domnului fratele Luigi Mitoi, iar în cântare a slujit Biserica Elim Viena, fiind o zi binecuvântată şi înălţătoare.

Duminică 14 mai 2017 slujba sfântă a început la ora 10:00 cu timp de laudă şi rugăciune după care a slujit din cuvântul Domnului fratele Luigi Miţoi. Iar în cântare a slujit corul bisericii Speranţa din Linz, de asemenea şi orchestra Bisericii. S-a încheiat prima sesiune, timp în care s-a luat pauză de masă. După-masă sesiunea a-II a început la ora 16:00 cu timp de închinare şi rugăciune după care a slujit din cuvântul Domnului fratele Luigi Miţoi. În cântare a slujit corul bărbătesc Elim Viena şi Wr. Neustadt, de asemenea şi corul de tineri Elim Viena.

Încheierea conferinţei s-a făcut cu rugăciune şi încredinţare în mâna Domnului a tuturor fraţilor şi surorilor din comunitatea românească din Austria.
Mulţumim Domnului pentru harul acordat şi marea binecuvântare de care ne-a făcut parte şi anul aceasta, nădăjduind ca până la următoarea conferinţă să rămânem sub privirea şi călăuzirea Domnului.

Ioan Secheli