Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieToate

Revista Apa Vieții la 25 de ani

Făcând o retrospectivă a ultimilor 25 de ani a revistei
„Apa Vieţii“ putem vedea atât realizări cu efecte pozitive cât și eforturi deosebite începând cu
colectivul de re- dacție și continuând cu toți colaboratorii. Dacă e vorba de aprecierea muncii
pot numi câteva nume începând cu redactorul șef care a fost de la început și continuă să slu-
jească Domnului, fratele Puiu Timofte. De asemenea fami- lia Bujdei Ghiță și Gabi care depun un
efort deosebit. Nu pot să nu amintesc și efortul depus la grafică și corectare. Tuturor le doresc
binecuvântarea Domnului și El să le răs- plătească pentru munca depusă.
Într-o vreme când se produc multe schimbări, iar citi- torii au multe posibilităţi de informare
este de apreciat faptul că revista continuă să fie tipărită, dar și tirajul este tot mai mare.
Dacă privim la prima şi apoi la ultima revistă sunt dife- renţe destul de mari. S-au adus
îmbunătăţiri atât la par- tea materială, partea vizuală, aranjament, grafica, dar şi la conţinutul
articolelor. Personal consider că revista și-a atins scopul. Prin articolele publicate și prin
mărturiile transmise s-a descoperit identitatea noastră de copii a lui Dumnezeu dar și de români.
Fiind o publicaţie a bisericilor Pfingstkirche Gemeinde
Gottes in Österreich prin temele tratate s-au descoperit
valorile noastre spirituale în Hristos și s-a urmărit creşte-
rea spirituală a cititorilor şi înţelegerea voii lui Dumnezeu conform Bibliei. Prin mărturiile și
informațiile transmise s-a glorificat numele lui Dumnezeu. Informaţiile corecte din biserici ,dar
și articolele publicate pe teme a făcut să crească intersul cititorilor provocând un impact în
gândi- re, schimbând chiar unele mentalități greșite.
S-au atras tot mai mulţi colaboratori descoperindu-se multe valori tinere astfel s-a realizat o
unitate spirituală între cititori şi biserici. Pentru generația tânără de cititori a fost o șansă
de a-şi îmbogăţi vocabularul limbii române.
Conştienţi fiind că nu a fost apreciată de toţi, faptul că au fost puține critici îi dă valoare
revistei „Apa Vieţii“ și ne provoacă spre tot mai bine.
Chiar dacă colectivul de redacţie și colaboratorii nu sunt profesioniști,au făcut o muncă de
calitate și au slujit cu sentimentul că îndeplinesc o slujbă pentru care numai Domnul îi
răsplăteşte.
Felicit colectivul de redacție și colaboratorii, aducând pe această cale mulțumiri din partea mea
tuturor celor ce s-au implicat și se implică.
Cu Domnul înainte.

 

Ioan Varadin