Editorial

…atât de mult a iubit Dumnezeu lumea… Omul, coroana creațiuniii n-ar fi putut niciodată să înţeleagă de unul singur iubirea infinită pe care o nutreşte Dumnezeu faţă de el. Iubirea adevărată poate fi exprimată nu doar prin cuvinte emoţionante, ci şi prin fapte care dovedesc autenticitatea cuvântului, de aceea Ioan în epistola sa rezumă „explozia” …

SĂRBĂTOAREA PAȘTELUI

Dragi cititori, mulțumim lui Dumnezeu care veghează asupra Cuvântului Său pentru a-l duce la îndeplinire. Solomon spune în Eclesiastul cap. 3:1 că „toate își au vremea lor”. Noi ne aflăm în preajma uneia dintre cele mai importante sărbători, Sfintele Paști, pe care Biblia ne-o descrie ca unică în istoria omenirii deoarece evenimentele sărbătorite, adică suferințele …

Înnoirea minții, mintea cea nouă

Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci. Odată experimentată nașterea din nou, credinciosul primește o nouă capacitate a minții. În Domnul Isus Hristos omul este o creație nouă. Aici Dumnezeu prin Duhul Sfânt nu reface abilitățile omului firesc, ci Duhul …

Valoarea Plânsului

La acest subiect aș vrea să răspund la 2 întrebări: 1. De ce plângem și când? 2. Când ar trebui să plângem și de ce? Specialiștii și psihologii spun că plânsul este o formă de eliberare psihică (de câte ori nu ne-am descărcat prin plâns) sau prin plâns ne exprimăm nevoia de ajutor fizic sau …

Despre lucruri mari și despre lucruri mici (partea a 3-a)

Dumnezeu cunoaște și lucrurile mici și pe acelea mari. El controlează totul. Dumnezeu nu are o planetă sau un telefon, Lui îi aparține întregul univers. Fără nici o excepție. El cunoaște toate detaliile vieții noa-stre. El știe despre fiecare fir de păr. El poartă de grijă animalelor sălbatice ca să aibă unde dormi și ce …

Ferice de cei ce plâng

În capitolul 5 din Evan-ghelia după Matei Domnul Isus învață poporul și ne învață și pe noi astăzi, care sunt condițiile fericirii. Cercetând acest capitol, am rămas marcat de cea de-a doua fericire, pe care Domnul Isus o exprimă astfel: ,,Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați“. Dacă stăm și ne gândim …

MĂRTURIE

„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.“ Rom.8:28 Povestea vieții lui Ovidiu și a Danielei, deși răscolește amintiri dureroase, este totuși fascinantă și întrețesută de miracol, deoarece evocă momentul în care Dumnezeu a intrat în …

Impactul familiei creștine

„Familia a fost creată de Dumnezeu Însuși, pentru a fi sursa tuturor celorlalte tipuri și modele de viață în stat și biserică“ William Perkins Când abordăm viața de familie este necesar să știm care este voia lui Dumnezeu în familie. Scriptura ne învață că Dumnezeu are un plan și un obiectiv cu familia creștină. Pentru …

Este permis creștinului să bea?

Una dintre întrebările cu care m-am confruntat în ultimul timp este: este permis unui pocăit, unui credincios să consume alcool? Bineînțeles, când vorbim de consumul de alcool, se înțelege consumul în cantitate moderată, bețiile fiind condamnate în Scriptură: „Cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu” (Galateni 5:21). Răspunsul la această …

Confirmările învierii

Toți cei care nu au crezut în El vor învia și ei, dar pentru a fi întotdeauna despărțiți de El în pedeapsa veșnică. Învierea Mântuitorului este cea mai mare sărbătoare a creștinătății, un eveniment copleşitor pentru orice om, care s-a petrecut acum două mii de ani, dar continuă să fascineze întreaga făptură umană. Învierea Mântuitorului …

Despre ecumenism

Ecumenismul este unul dintre su-biectele actuale care preocupă adepții celor mai multe și diferite denominații religioase. În egală măsură, despre ecumenism se vorbește atât în grupul celor care aspiră la pacea și unitatea religiilor, cât și al celor care-l privesc cu ochi critici, fiind numit chiar „panerezia timpurilor noastre” (Iustin Popovici, preot ortodox sârb). Chiar …

Templul Harului

Dumnezeu în bunătatea Lui față de noi și-a arătat HARUL Său (care este un dar nemeritat conform cu Efeseni 2:6-8) în mai multe feluri: L-a trimis pe Fiul Său Isus Hristos, ca să se nască în lumea noastră, eveniment sărbătorit de noi la sărbătoarea Nașterii Domnului (sau de Crăciun), să trăiască prin-tre noi plin de …

SCHIMBARE DE DIRECŢIE

Într-o lume atât de frământată şi o societate atât de divizată în care stresul şi zbuciumul sufletesc ating culmi nebănuite şi neştiute decât în mod individual de fiecare fiinţă umană. Într-o lume în care tot mai mulţi sunt debusolaţi, fără nici o direcţie, asemănându-se cu o corabie împinsă încoace şi încolo în funcţie de anturaj, …

Pagina Copiiilor

Pot rămâne credincios în orice situație? O întrebare interesantă? Sau o să îmi spui că nu știi ce înseamnă „credincios”? Bine, o să îți amintesc. Credinciosul este o persoană care crede în existența lui Dumnezeu, o persoană în care poți să ai încredere, pe care poți să te bazezi și care rămâne dedicată unei cauze. …

Ordinare de păstor

Într-o atmosferă de sărbătoare a avut loc la Betania Krems, în data de 14 decembrie 2014, ordinarea în slujba de păstor a fratelui Viorel Boldor. Mulțumim Domnului pentru Harul Său pe care l-a arătat față de noi de a scoate încă un slujitor, pe care Biserica l-a primit cu bucurie, și care era așteptat de …

Absolvire

În data de 11.01.2015 la Biserica SION din Graz; a avut loc la slujba de dimineaţă sărbătoarea absolvirii celor 28 de fraţi şi surori care în urmă cu 2 ani au început cursurile Seminarul Teologic European (E.T.S.) cursuri de învățământ la distanță la grupa din Graz. Din peste 53 de fraţi care au început cursurile …