ZBORUL ANILOR

,,Căci El zice: «La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii»” În vremea aceasta ducem o luptă permanentă pentru îmbunătățirea vieții noastre și uităm de multe ori cât de ușor trece viața. Facem parte dintr-o lume rapidă, în care ceasul ne …

Cântă corul îngeresc

„Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: «Slavă Lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui»“ Luca 2:13-14 Primul colind care s-a colindat a fost cel al îngerilor care s-au unit cu oastea cerească să laude pe Dumnezeu, așa …

Pentru noi S-a născut Hristos?

„ În ţinutul acela, erau nişte păstori care stăteau afară, în câmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste …

Un popas al multumirii

Pentru că Fiul omului a venit să caute si să mântuiască ce era pierdut. Departamentul de tineret al bisericii penticostale Elim Viena, sub coordonarea fratelui diacon Augustin Barna, și-a propus să dea o nouă dinamică lucrării de tineret, demarând o serie de proiecte ce au ca scop o implicare totală a tinerilor activi din cadrul …

LECȚIE DE VIAȚĂ

„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” 1 Tesaloniceni 5:18   George Carlin, un cunoscut satirist al anilor `70-80, atunci când i-a murit soția a înțeles sensul vieții și a scris această satiră incredibil de expresivă și foarte relevantă în zilele noastre. „Paradoxul …

Tabăra 2016 Învinge uriaşii din viaţa ta!

Unul din atributele unui învățător de școală duminicală este slujirea, nu numai în Biserică, dar și în afara Bisericii. Și în acest an au putut participa la tabăra de vară un grup de învățători, împărtășindu-ne unele impresii și experiențe despre lucrarea lor. Tema taberei din anul acesta a fost „Fortăreața – Învinge uriașii din viața …

MĂRTURIE

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. Romani 8:28   De la începutul acestei mărturii aș vrea să Îi mulțumesc Domnului pentru harul Lui căci mi-a îngăduit să scriu aceste rânduri. În toamna anului 2013, …

JUGUL – DARUL LUI ISUS

„Luați jugul meu asupra voastră, și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, și sarcina Mea este ușoară”. (Matei 11:29-30)   Isus a știut dintotdeauna de ce ducem lipsă noi, oamenii, chiar dinainte de a ne naște, pentru …

CE ÎNSEMNĂTATE ARE NAȘTEREA DOMNULUI?

 Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea  nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Dispreţuit şi părăsit de oameni, …

CE ALEGI?

“Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși, și va găsi pășune“ “Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului! … Domnul este Dumnezeu, și ne luminează..” Binecuvântat să fie Domnul nostru Isus Hristos, care S-a întrupat și a venit ca să locuiască printre noi în …

TALANTUL ÎN NEGOȚ, o lucrare pentru toți

În data de 2 iulie 2016, la Biserica “Speranța” din Linz, a avut loc faza pe Austria a Concursului Biblic “Talantul în negoț”, concurs ajuns la a IV-a ediție. Mulțumim Domnului pentru toate binecuvântările pe care ni le-a dat de-a lungul anilor și mulțumim bisericilor care au promovat, motivat și încurajat ca această lucrare să …

CONFERINȚA ANUALĂ A GHEDEONILOR DIN AUSTRIA

De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului,căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. (1 Cor. 15:58) Organizația Gideons înființată în anul 1899 de doi oameni de afaceri americani care au vrut să lucreze pentru Dumnezeu, are acum peste 260.000 de membri activi care plasează Biblia în …