O minune numită cancer

Eram în biserică, se făcea rugăciune pentru niște cauze deosebite, iar eu m-am rugat și am zis: “Doamne, așa aș vrea să văd o minune. O minune clară, aici e problema și apoi dispare problema“. Era septembrie 2016 și nu știam că rugăciunea mea a și fost ascultată, nu știam că voi ex- perimenta minunea …

Întâlnirea cu Isus la piață

Miercuri dimineață. Mă aflu într-o clădire agricolă la etajul doi la un seminar. Când deschid geamul într-o pau- ză lăsând să intre aer curat, privirea mea se oprește la un domn mai în vârstă care era jos lângă strada principală la piață. El avea o măsuță cu niște cărți. În mine s-a făcut pe loc …

Mărturie

Lăudat să fie Domnul, care în dragostea Sa s-a jertfit pentru mine un păcătos. Sunt un tânăr născut și crescut într-o familie de credincioși. De mic copil am fost dus la biserică și am fost obișnuit cu atmosfera bisericească. Tot crescând însă am început să am o viață duplicitară. Îmi plăcea și biserica, dar îmi …

Misiune în Oltenia

În numele grupului de Misiune Oltenia Neudau vreau să Îi mulțumesc mai întâi lui Dumnezeu, care ne-a păzit până la întoarcere, apoi și fraților din Neudau care ne-au susținut în rugăciune. Domnul Isus să le răsplătească și să îi binecuvânteze. În luna august, noi, un grup de frați, tinerii și fanfara bi- sericii Filadelfia Neudau …

Misiune în județul Argeș

Domnul Se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți.” (Exod 14:14). Este motto-ul cu care am plecat în lucrarea de evanghelizare. Dar nu liniștiți în casele noastre, nu liniș- tiți în Bisericile noastre și nu liniștiți în familiile noastre, ci rugându-L pe Domnul Isus să fie cu noi în lucrarea de mi- siune. Anul …

Misiune la Drobeta Turnu-Severin

«Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit.» Marcu 16:15,16   Împreună cu un grup de tineri participanți la Misiunea din vara acestui an de la Drobeta Turnu-Severin am trăit mai profund realitatea versurilor lui …

Misiunea Gorj 2018 „mai mult decât o simplă experienţă”

Misiunea nu este doar Misiune, slujind prin ajutorare, predicarea Evangheliei, implicare socială, îți vei da repe- de seama că se întâmplă ceva cu viaţa ta. De fapt cu mult timp în urmă Isus spunea: „Este mai ferice să dai decât să primești“! Hrănind pe cineva fizic sau spiritual, înce- pe un proces de împlinire care …

Credința împreună cu încrederea

Noțiunea de credință în Domnul Dumnezeu este un lucru măreț, atunci când pe plan spiritual este umplută de încredere, ascultare și împlinire a Cuvântului lui Dum- nezeu. O credință fără un astfel de conținut se poate com- para cu imaginea unei planete fără viață (pustie) sau a unui trup fără suflare (mort). Cuvântul încredere în …

Credința și încrederea

Viața noastră nu este o viață de griji și de neliniște, ci o viață de credință și veghe. Tatăl nostru ceresc cunoaște nevoile noastre, înainte de a-I cere ceva. Putem să mer- gem la culcare la ora potrivită, fără a ne istovi, stând prea târziu și făcând planuri. Dacă am învățat să avem încredere și …

Eroii credinței – Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)

Istoricul și familia. Charles Spurgeon, s-a născut în satul Kelvedon, Essex pe 19 iunie 1834, într-o famile cu o situație financiară modestă, dar evlavioasă. Atât tatăl John, cât și bunicul James erau pastori de origine puri- tană, lucru ce avea să influențeze major viața de slujire a tânărului Charles. Fiind primul copil al familiei, Charles …

Nici nu vă vine să credeți

Revista creștină Apa Vieții a ajuns în toamna acestui an la un sfert de secol de existență cu ajutorul lui Dum- nezeu. Este un moment aniversar pentru o revistă, care, de ani buni transmite mesajul Evangheliei participând la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Biblia ne învață: „mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele …

Revista, încotro?

Mai mult, mai repede, mai bun! Oamenii vor totul, și îl vor acum. Cine mai are răbdare? Cine mai are răbdare să adune bani de o mașină? Dar de mobilă? Sau de apartament, sau casă, sau orice altceva mai scump, care necesită mai multe salarii adunate! Vin salvatorii! Te ajută banca, mobila îți vine la …

Revista Apa Vieții la 25 de ani

Făcând o retrospectivă a ultimilor 25 de ani a revistei „Apa Vieţii“ putem vedea atât realizări cu efecte pozitive cât și eforturi deosebite începând cu colectivul de re- dacție și continuând cu toți colaboratorii. Dacă e vorba de aprecierea muncii pot numi câteva nume începând cu redactorul șef care a fost de la început și …

25 de ani de la înființarea revistei Apa Vieții

Personal, când mă gândesc la revista Apa Vieții și la faptul că au trecut 25 de ani de la înființare, trăiesc senti- mente frumoase, mă răscolesc amintiri plăcute, care ge- nerează o stare de mulțumire și împlinire. Dacă ar fi să le concentrez într-un singur cuvânt toate aceste trăiri sufletești, acesta ar fi „BUCURIE“. Cum …

Telefonul revistei

Revista ,,Apa Vieții“ este cea mai citită revistă creștină de limba română din diaspora. Parcă ieri a fost când am primit o agendă cu Bisericile române din Austria, unde erau trecute numerele de telefon ale fraților din comitet. Telefoane. Am început să-i sun, fără să-i cunosc sau fără ca ei să mă cunoască, adresându-le întrebarea: …

Interviu cu fratele Moise Gaode

La 25 de ani de la apariția revistei , august 2018 1. Gabi Bujdei: Anul 1993 a fost un an marcant pentru Bisericile Penticostale române din Austria, deoa- rece a apărut primul număr al revistei „Apa Vieții”. De unde această idee? • Moise Gaode: Cuvântul lui Dumnezeu are pu- tere să schimbe oamenii. Am găsit …