Ministerul de învățământ, artă și cultură austriac Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) are un program de sprijin fi nanciar pe anul școlar 2013/14 începând cu clasa aX-a pentru elevii a căror părinți au salarii mici, atât pentru cetățeni austrieci cât și pentru cetățeni EU. ATENȚIE!!! termenul limită de depunere a dosarului este 31.12.2013. Toate informațiile cât și formularele le găsiți pe site-ul bmukk la următoarea adresă: htt p://www.bmukk.gv.at/schulen/befoe/index.xml Tot la această adresă găsiți și alte ajutoare financiare (Förderungen). Căutațile pe cele care se potrivesc cu situația familiei dumneavoastră.