ROLUL BUNICILOR ÎN FAMILIE, ÎNTRE ROSTIREA BINECUVÂNTĂRII ȘI ÎMPLINIREA EI

Bisericile evanghelice au această rânduială a binecuvântării noilor născuți. În cadrul unei slujbe speciale în biserică, familiile își aduc copiii lor ca să fie rostită o rugăciune de binecuvântare cu dorința ca aceștia să fie ocrotiți de Dumnezeu atât spiritual cât și fizic.
Între binecuvântare și împlinirea ei, pe lângă părinți, bunicii au un rol important. Dorința Lui Dumnezeu este ca această binecuvântare să continue până la al miilea neam, „și Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele” (Deut. 5:10). Pentru aceasta este nevoie ca valorile iubirii și păzirii poruncilor Domnului să fie transmise din generație în generație cu sfințenie și lucrul acesta se face și cu ajutorul bunicilor.
Păstrarea integră a familiei după planul lui Dumnezeu se află în mâinile Lui, a părinților și a bunicilor credincioși, numai așa o familie, o biserică sau o țară poate avea un viitor bun „Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice, și Sunt încredințat că și în tine.”(2 Tim. 1:5).
Iată câteva aspecte ale implicării bunicilor în creșterea copiilor între rostirea binecuvântării și împlinirea ei:
Dezvoltă simțul de apartenență și identitate al copilului, copilul știe al cui este, cine sunt înaintașii lui, cu ce s-au ocupat, ce au realizat în viață… „Ei I-au răspuns: «Noi Suntem sămânța lui Avraam»”. (Ioan 8:33) Ca acest lucru să fie pozitiv în viața nepoților, bunicii au responsabilitatea de a le lăsa o moștenire morală, socială, spirituală la un standard înalt.
Fiind modele bune de conduită, transmit acestea și nepoților lor, un proverb românesc spune: așchia nu sare departe de trunchi, iar Biblia spune:
1 Timotei 4:12 Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea; ci fii o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
Prin bunici se transmit valori spirituale specifice fiecărei familii,
Geneza 18:19 Căci Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină Calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit”. Avraam și-a îndeplinit misiunea, acum suntem noi la rând, Domnul să ne dea puterea și înțelepciunea necesară pentru îndeplinirea acestei datorii nobile față de urmașii noștri.
Sunt parte din sursa aducerilor aminte, prin alocarea de timp în activități, jocuri, excursii, explicații în diferite domenii specifice băieților și fetelor, toate acestea formează bagajul de amintiri cu care nepoții călătoresc pe drumul vieții. 2 Timotei 1:5 Îmi aduc aminte
Sunt mijlocitori între părinți și nepoți și între nepoți și Dumnezeu.
Viața, pe lângă bucurii, oferă și situații tensionate, probleme, încurcături. Ce bine este atunci să nu fii singur, să ai la cine apela, să ai cu cine te sfătui, în cine să ai încredere, să te poți baza pe experiența și înțelepciunea bunicilor. Ce binecuvântată este familia, biserica, societatea unde bunicii sunt mijlocitori.
Geneza 18:32 Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni.” și Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.”
Domnul să îi binecuvânteze pe toți bunicii cu multă putere, dăruire și voință de implicare în această misiune nobilă, unică și irepetabilă. Este un har să fim bunici.
Corneliu Buda