Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Sănătate

SĂNĂTATEA

Cu toții suntem de acord că sănătatea este importantă! Chiar și cel care nu crede cu adevărat în Dumnezeu spune: “Doamne dă-mi sănătate, căci pe restul le fac eu pe toate!”.

Am fost pentru prima dată la cură, îndrumată de doctor pentru reabilitarea spatelui meu. Acolo am văzut cum o echipă de specialiști, cum ar fi: doctori, terapeuți, bucătari, chelneri și așa mai departe, fiecare priceput în domeniul lui, trudeau zile la rând, ca nouă pacienților să ne meargă bine, să nu mai avem dureri, sau cel puțin să fie alinate. Mi-a mers bine, am luat în serios fiecare exercițiu fizic și mă străduiam să execut exact cum terapeutul spunea și arăta. Am observat o anumită structură după care se ghidau cu toții. Există terapie pasivă și terapie activă și o mare importanță puneau pe nutriție. În terapia pasivă erau incluse pachete de sulf, masaje și lampă cu infraroșu, iar terapia activă includea antrenament pentru formarea mușchilor și antrenament de rezistență. De ce împărtășesc toate acestea cu voi? Pentru că Dumnezeu mi-a arătat cât de importante sunt pentru sănătatea fizică și mi-a arătat o comparație între sănătatea fizică și sănătatea sufletească. Dumnezeu a spus că El mi-a pregătit acele 3 săptămâni în care să pot veghea asupra sănătății mele fizice dar dorește să mă ocup mai mult de sănătatea mea sufletească.

Terapia pasivă
Tatăl m-a lăsat să înțeleg că terapia pasivă este harul lui Dumnezeu care ne este dat să ne bucurăm de el. „Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.” (Efeseni 2:8). Mi-a explicat că pachetele de sulf calde este echivalentul dragostei Lui, de fiecare dată când aveam această terapie mă așezam pe un pat unde la spate, pe toată coloana erau aceste pachete și eram învăluită într-un cearșaf alb. Sulful cald îmi încălzea tot trupul până la transpirație, toată musculatura se înmuia și nu mai durea. Deci cel care simte cu adevărat căldura dragostei lui Dumnezeu se înmoaie și nu poate fi altfel decât mai bun. Când înțelegi că El, Dumnezeul atotputernic, din dragoste pentru tine și-a dat singurul Său Fiu să moară, nu poți să rămâi rece.

Masajul
Vreau să vă spun că de fiecare dată când l-am primit, era exact cum aveam nevoie, mai tare, mai încet, direct pe mușchii care mă dureau. Iar Domnul meu mi-a spus că prelucrarea mușchilor sufletești o face Duhul Sfânt. El ne cunoaște bine, și merge direct la țintă și scoate nodurile chiar și din domenii unde credeam că suntem bine, chiar suntem curați. Duhul Sfânt ne arată exact unde trebuie schimbare în viața noastră. „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, și vă va descoperi lucrurile viitoare.” (Ioan 16:13)

Lampa cu infraroșu
Mă întindeam pe burtă pe un pat și o lampă destul de mare era pornită deasupra spatelui meu. Se simțea o anumită căldură dar nu prea mult. Recunosc că la început nu am prea înțeles folosul acestei terapii. Dar s-a întâmplat că mi-au căzut cheile jos pe podea exact după terapie și m-am aplecat fără durere de le-am ridicat. Și din nou Domnul meu mi-a spus: “Doar când crezi în jertfa lui Isus și o accepți pentru viața ta are un efect senzațional! „apoi zice: «Iată-Mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule.»“ El desființează astfel pe cele dintâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această «voie» am fost sfințiți noi, și anume prin jertfa trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna. (Evrei 10:9,10)

Despre nutriție pot spune că au existat 3 feluri de alimentație, bazate pe alimente integrale, alimente vitale și vegetale. Când mă uitam pe meniu ca să îmi aleg ce doresc să mănânc, observam preferințele mele și mă consultam cu stomacul meu ce poate digera și ce nu. Hrana noastră din Cuvântul Domnului este tot atât de importantă ca și alimentația trupului. Fără mâncare nu o ducem prea mult, fără hrană spirituală, seacă sufletul în noi și suntem pradă ușoară pentru satana. „În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins , prin întrebuințare, să deosebească binele și răul. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos, și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata vecinică.” (Evrei 5:12-14 și Evrei 6:1,2)

Terapia activă
Aici a fost mult sport, mult antrenament! Antrenament pentru formarea mușchilor: După câteva seturi de antrenament am descoperit mușchi pe care nu știam că-i am, și am realizat cât de importanți sunt pentru susținerea corectă a coloanei vertebrale și pentru deplasare. Fiecare grupă de mușchi are importanța ei și toate împreună folosite duc la o armonie în trup. Domnul mi-a spus că și spiritual sufletul meu trebuie antrenat. Trebuie să cunosc voia Lui, să mi-o doresc și să o înfăptuiesc. Cum există diferite grupe de mușchi în trupul omenesc tot așa sunt diferite domenii în care noi trebuie să sporim. 2 Corinteni 8.7: „După cum sporiți în toate lucrurile: în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă, și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere.”

Antrenament de rezistență
Aici pedalam din toate puterile pe o bicicletă fixă, la care după ce mă obișnuiam cu greutatea care mi se opunea, dintr-o dată mai creștea cu o treaptă, având impresia că trebuie să urc un deal. Când mă dădeam jos îmi tremurau genunchii, dar mai târziu am observat că urc scările pentru a merge la cameră mult mai ușor și fără dureri. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa în Iacov 4:7 “Supuneți-vă, deci, lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi”. Satan știe să fure, să înjunghie și să prăpădească și folosește orice ocazie, deci ce trebuie să facem, să veghem și să contracarăm, folosind toate armele spirituale pe care le-am primit de la Dumnezeu : rugăciunea, lauda, Cuvântul Său, părtășia. „Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții.” (Efeseni 6:17,18) Deci împotrivește-te satanei în fiecare domeniu al vieții tale și el va fugi de la tine, iar tu vei fi învingător.

Trupul și sufletul sunt importante
După cum știm suntem din trup, duh și suflet, formați după asemănarea Creatorului nostru. Dacă corpul are o așa mare însemnătate și investim atât de mult, să spunem, ca să nu avem dureri sau să fie frumos, deși se întoarce în țărână, cu atât mai mult duhul nostru este de mare preț, căci este o parte din Dumnezeu și ținta lui este la Dumnezeu. Deci dacă sistemul locomotor este important pentru mișcarea întregului corp, iar prin mișcarea și antrenarea lui se obține un corp sănătos, tot așa de important este sufletul nostru, care duce duhul nostru spre ținta dorită, Tatăl nostru, ca urmare, să ne hrănim și antrenăm sufletul. Filipeni 3:13,14: „Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea, și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.”

Doamne, ajută-ne să cunoaștem, să dorim și să înfăptuim în fiecare secundă voia Ta, ca sufletul nostru să ajungă la țintă cu duhul pe care îl avem de la tine și tânjește după Tine! Mulțumesc Tată!
Diana Cristescu