Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

Seară de colinde la Elim

În data de 21 decembrie 2014 a avut loc la Biserica Elim din Viena, o seară specială de colinde cu toate formațiile: corul mixt, corul de tineri, fanfara, orchestra și corul bărbătesc au înălțat imnuri de slavă în cinstea Mântuitorului. Cuvântul de predică a fost rostit de către pastorul Nelu Brie din România.