Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

ȘI TU POȚI FI UN SLUJITOR CREDINCIOS LUI HRISTOS

Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit, şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: «Iată-mă, trimite-mă!»” Isaia 6:8

Din toate timpurile lucrarea lui Dumnezeu a avut nevoie de slujitori. În capitolul 5, Isaia vede starea poporului și-l mustră, dar nu își vedea starea lui. Dar în prima parte a capitolului 6, Isaia are o întâlnire personală cu Dumnezeu, își vede starea lui și a poporului și spune: „Atunci am zis: «Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!»” (Isaia 6:5). Când se privește în oglinda sufletului Isaia își vede starea lui, nu se mai compară cu nimeni, se pocăiește și așteaptă iertarea Domnului. De abia atunci poate sta la dispoziția Domnului „Am auzit glasul Domnului, întrebând: «Pe cine să trimit, şi cine va merge pentru Noi?» Eu am răspuns: «Iată-mă, trimite-mă!»” Isaia 6:8
Poate și tu, cititorule, ai mai fost la biserică, ai văzut stările altora, le-ai comentat, poate te-ai poticnit sau te-ai răcit. Te îndemn, uită-te în oglinda Bibliei și vezi-ți adevărata stare. Prin Cuvânt poți să înțelegi starea de păcat și Dumnezeu poate să-ți sfințească viața, dar poate mai mult, să-ți facă o chemare la slujire, asemenea lui Isaia. Dar înainte de toate Dumnezeu vrea să vii la El, să te pregătească și apoi să te trimită. Slujire înseamnă a ajuta pe oricine este în nevoie fizică, materială, socială sau spirituală. Lucrarea Lui Dumnezeu se realizează prin slujirea tuturor membrilor bisericii. Putem sluji în familie, în biserică, în societate sau în misiune. Dacă nu poți să slujești, poți să te rogi pentru cei ce sunt în nevoi sau pentru cei ce slujesc. Domnul Isus este modelul suprem de slujire din dragoste. El nu a căutat folosul Lui ci ne-a dat un exemplu de slujire în smerenie. Celor credincioși Domnul le încredințează slujbe: „Încolo, ce se cere de la ispravnici, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui. (1 Cor. 4:2)
Epafras a fost „un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi“ (Col. 1:7). Pentru aceasta „Nimeni să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia“ (1 Cor. 10:24). Slujba cere sacrificii, efort și ungere de sus: „În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului“ (Romani 12:11). Când suntem în slujba aproapelui suntem în slujba lui Dumnezeu și El ne binecuvântă. Dumnezeu să te ajute să fii un slujitor credincios lui Hristos!

Ioan Varadin