Subvenție de la ministerul învățământului austriac


Ministerul de învățământ, artă și cultură austriac Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) are un program de sprijin fi nanciar pe anul școlar 2013/14 începând cu clasa aX-a pentru elevii a căror părinți au salarii mici, atât pentru cetățeni austrieci cât și pentru cetățeni EU. ATENȚIE!!! termenul limită de depunere a dosarului este 31.12.2013. Toate informațiile cât și formularele le găsiți pe site-ul bmukk la următoarea adresă: htt p://www.bmukk.gv.at/schulen/befoe/index.xml Tot la această adresă găsiți și alte ajutoare financiare (Förderungen). Căutațile pe cele care se potrivesc cu situația familiei dumneavoastră.