Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

CopiiTineretToate

TABĂRA BRĂDĂȚEL – IDENTITATE REGĂSITĂ

O nouă tabără, o nouă provocare, un nou prilej de slujire!
Dar acolo unde Dumnezeu este Cel ce călăuzește lucrarea, biruința
prin El e asigurată!
Anul acesta am avut din nou ocazia să fim în mijlocul
adolescenților din județul Gorj și împreună cu ei să ne bucurăm de
trei zile de părtașie în Cuvânt, cântare, sport și drumeții.
Tabăra s-a desfășurat la Brădățel, Hațeg, între 30.05
și 2.06, și a cuprins un număr de 44 de copiii din centrele de
plasamente și 6 copii din 2 familii încercate din biserică. Din cadrul
echipei de organizare au făcut parte 10 membrii din diferite biserici
din Austria și alte 5 persoane din România.
Tema dezbătută împreună cu adolescenții a fost
”Identitate regăsită”, anul acesta insistându-se mai mult pe găsirea
unui răspuns la întrebarea ”Cine sunt eu?” Iar viața lui Iacov a fost
exemplul perfect de a vedea că singuri, oricât am încerca, nu vom
căpăta o identitate cu adevărat valoroasă decât doar când suntem
în Hristos.
”Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.
Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Cor.
5:17) În lumina acestui verset am încercat timp de 3 zile să îi ajutăm
pe acești adolescenți să înțeleagă că dacă Hristos este Domnul
nostru și trăiește în noi, suntem persoane a căror roadă bună se va
vedea în viața noastră. Și ei sunt adolescenți care au atâta nevoie
de îndrumare! Au nevoie să li se arate în primul rând că Hristos este
dragoste. Și din dragoste izvorăsc apoi celelalte fapte ale noastre.
Noi, ca organizatori, am rămas uimiți de felul cum și de
data aceasta L-am văzut pe Dumnezeu lucrând dincolo de ceea ce
știm și vedem. Am depășit bariere organizatorice care ne păreau
obstacole ce vor împiedica buna desfășurare a lucrării. Dumnezeu
ne-a arătat că nu noi oamenii controlăm toate lucrurile, chiar dacă
ne organizăm bine, ci El este Cel ce conduce. Și în urma acestei
experiențe am descoperit oameni cu inimi minunate, dedicați,
gata să facă slujba fără cârtiri și fără șovăieli. Și am adus slavă lui
Dumnezeu!
Ajunși la locație, primul lucru cu care ne-am confruntat,
a fost lipsa semnalului de internet. Puțin cam greu de lucrat când
aproape toată tehnologia e dependentă de asta. Dar și acest lucru
s-a dovedit a fi o binecuvântare! Dacă la început copiii s-au dovedit
extrem de nemulțumiți de acest fapt, foarte repede și-au dat și ei
seama că așa au timp mai mult pentru a comunica direct unii cu alții,
concentrâdu-se mai bine pe relațiile pe care le pot stabili față în față.
Și s-au bucurat din plin de timpul petrecut împreună!
Dar cel mai important lucru de care ne-am putut bucura
a fost transmiterea Adevărului lui Dumnezeu acestor copii însetați
după o rază de speranță, cât și celor ce i-au însoțit. Mulți din ei au în
urma lor vieți zbuciumate, răni nevindecate, dureri neștiute de cei ce
îi înconjoară și luptă adesea cu stigmatizarea semenilor.
Și întrebarea ”Cine sunt eu?” și-o pun adesea mulți dintre
ei. Răspunsul ”Sunt o făptură minunată” care poartă numele de ”copil
al lui Dumnezeu” l-au aflat în mijlocul nostru, prin temele discutate.
Au mai învățat că și noi adesea ne zbatem ca și Iacov, ani de zile, să
ne creem o imagine bună de sine chiar în ochii noștri, dar să fim și
bine văzuți de către ceilalți, luptând adeseori până ca și Dumnezeu
să ne recunoască meritele câștigate prin eforturi personale. Însă
doar când vom ajunge să-I predăm lui Dumnezeu inima noastră, să
renunțăm la ”Eul” creat de noi, vom putea fi îmbrăcați în haina nouă
a identității pe care El ne-o dă.
E mult de lucru, distanța dintre noi și acești copii e mare,
timpul petrecut împreună cu ei e prea puțin. Dar credem că locul pe
care El L-a ales va fi udat de ploaia binecuvântată a Duhului Sfânt și
Cuvântul semănat va aduce rod la timpul potrivit.
Mulțumiri fie aduse în primul rând lui Dumnezeu și apoi
tuturor celor care, prin rugăciuni și post, donații, implicare personală,
fac posibil ca în fiecare an această lucrare să se desfășoare mai
departe. Fiți binecuvântați în Numele Domnului nostru Isus Hristos!

 

Violeta Drăgoi