Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

CopiiFamilieTineretToate

Tabăra de copii – Wagrain – Salzburg

Când se încheie anul şcolar, tabăra
este unul dintre cele mai aşteptate evenimente
de către copii. Şi în acest an
tabăra s-a desfăşurat la Wagrain- Salzburg,
în perioada 7-14 iulie, participând
aproximativ 145 copii cu vârste cuprinse
între 7-16 ani.
Pentru copiii de la „Mini“ şi cei de la
„Maxi“ titlul temei sub care s-a desfăşurat
tabăra a fost „Aventuri pe patru roţi“. Copiii
au învăţat că şi în viaţa de credinţă, la
fel ca şi în circulaţia rutieră, pentru ca totul
să funcționeze corect, trebuie respectate
anumite condiţii şi reguli. „Umblarea
cu Hristos“ trebuie să fie scopul principal
al vieţii, pe care să şi-l dorescă fiecare copil.
Când îţi „setezi GPS-ul“ trebuie să ai
clar în faţa ochilor locul unde vrei să ajungi.
Dar ca să ajungi acolo, prima condiţie
este să „alimentezi corect“. O minte şi o
inima echipată cu Cuvântul lui Dumnezeu
îi vor pregăti să ia decizii înţelepte în orice
împrejurare şi vor acţiona în consecinţă.
Când vor fi adânc înrădăcinaţi în Cuvântul
lui Dumnezeu, chiar de vor veni ispite,
vremuri de criză, nu se vor lăsa abătuţi
de pe Cale şi vor trece biruitori peste încercări.
Dar pentru aceasta trebuie să fie
„Cu ochii în patru“, repectând învăţăturile
biblice, cerând permanent ajutorul lui
Dumnezeu. Şi dacă într-o cursă de maşini,
toate virajele trebuie luate în funcţie
de indicatoarele de orientare, la fel şi în
viaţa spirituală trebuie să „ții direcţia“,
subordonând lui Hristos toate acţiunile,
gândurile, vorbele … Iar mai apoi
„claxonând“, copiii trebuie încurajaţi să îşi
afirme credinţa în faţa celorlalţi cu îndrăzneală,
făcându-i conştienţi de misiunea
încredinţată şi lor de către Mântuitor:“
Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi
Evanghelia la orice făptură“.
Pe lângă acest timp de învăţare, copiii
s-au bucurat şi de activităţi sportive, competiţii,
seri de părtăşie şi nelipsitul foc de
tabără. Iar în ultima seară copiii au putut
să lase amprenta mâinii pe o pânză, ca
semn de aducere aminte, dar şi ca promisiune
a dorinţei de a-L urma pe Hristos
aşa cum au învăţat.

Violeta Drăgoi