Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

CopiiFamilieTineretToate

Tabăra de tineret – Hope Youth Linz

Poporul Tău este plin de înflăcărare
când Îţi aduni oştirea;
cu podoabe sfinte, ca din sânul
zorilor, vine tineretul Tău la
Tine, ca roua.
Psalmul 110:3

Motivaţi de acest verset tinerii bisericii
Speranţa din Linz, au petrecut clipe
deosebite în tabăra „Pasiune fără compromis“.
Într-un cadru natural deosebit,
care te lasă uimit de măreţia creaţiei lui
Dumnezeu, am avut un timp în care am
putut să îl cunoaştem mai îndeaproape
pe Domnul nostru, să-I înălţăm cântări
de laudă, să ne deschidem în totalitate
inima prin rugăciune, să studiem Cuvântul
Scripturii şi să-I mărturisim lucrările
pe care Le-a făcut El în vieţile nostre. În
tabără ne-am simţit aproape unii de alţii
şi toţi împreună aproape de Dumnezeu.
Am avut ca invitaţi în tabără pe Silviu
Cornea, pastor în biserica Speranţa
Timişoara şi Ovidiu Țiprigan profesori în
cadrul Colegiului Biblic Veritas. Având ca
scop central al taberei înflăcărarea inimiilor
noastre cu pasiune pentru Cuvântul
lui Dumnezeu şi pentru o închinare autentică
în Duh şi în adevăr, am învăţat în
cele 4 zile să trăim doar pentru Dumnezeu
şi să lăsăm la o parte orice compromis.
În perioada taberei s-a văzut cum
Dumnezeu lucrează şi în generaţia actuală
de tineri, aprinzând pasiunea pentru
studierea Cuvântului în aşa fel încât el să
devină hrană zilnică a sufletului şi mesajul
personal a lui Dumnezeu pentru fiecare
tânăr care îşi doreşte să-şi păstreze
curată cărarea. Plecând din tabără, toţi
tinerii am luat hotărâri noi de a ne pune
la dispoziţia lui Dumnezeu toată energia,
tot entuziasmul tinereţii noastre, toată
inima şi mintea dornică să-L cunoască zi
de zi mai mult pe EL. Într-o societate în
care există atâta compromis ne dorim ca
Dumnezeu să se atingă de tinerii noştri
şi să-I ajute să-şi ţină vie o „Pasiune fără
Compromis“ pentru EL.

Abel Homoşdean