Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

CopiiFamilieTineretToate

Tabăra de tineret

Tabăra de tineret din anul acesta a avut loc la data de 19-25
august 2017 în Flachau (Salzburg). Au participat aproximativ 60
de tineri din mai multe biserici din Austria, dar majoritatea dintre
tineri sunt membrii în Biserica Elim din Viena.
Tema taberei a fost: „Menirea mea? Să îl cunosc pe El, și să
Îl fac cunoscut!” Lider prinicipal a fost fratele prezbiter Augustin
Barna, care a fost ajutat de către frați: Denis Roteliuc, Ruben
Avram, Dragoș Străteanu și Gabriel Achim. Acești lideri au pregătit
studii biblice despre Apostolul Pavel, care a fost chemat, echipat,
încercat și trimis de Dumnezeu. Pe lângă că am avut activități
sportive, ne-am întâlnit în fiecare dimineață la rugăciune
și seara la părtășie cu toți tinerii unde am putut să ne închinăm
Domnului!
Mulțumim lui Dumnezeu, care ne-a purtat de grijă și ne-a
binecuvântat cu un timp frumos și călduros.
Lukas Burlacu

„Menirea mea? Să-L cunosc pe El… şi să-L fac cunoscut!” este
afirmația care dă titlul taberei creştine de tineret 2017, organizată
de Biserica Penticostală Elim Viena în perioada 19-25 august
localizată în Salzburg, Flachau.
Studiile zilnice, centralizate pe dorința de înțelegere mai profundă
a misiunii unui creştin autentic, au îndrumat tinerii prezenți
spre perceperea chemării, echipării, încercării și trimiterea
creştinului veritabil. Timpul de rugăciune, de învățătură, de slujire
prin cântare, prin mărturii personale au contribuit asemenea,
într-o măsură, la creşterea spirituală. Pe lângă sursele de oxigenare
sufletească, drumețiile în natură, activitățile sportive şi jocurile
în echipă au ajutat la completarea programului echilibrat.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul binecuvântat.
Lavinia Borsa