Telefonul revistei

Revista ,,Apa Vieții“ este cea mai citită revistă creștină
de limba română din diaspora. Parcă ieri a fost când am primit o agendă cu Bisericile române din
Austria, unde erau trecute numerele de telefon ale fraților din comitet.
Telefoane. Am început să-i sun, fără să-i cunosc sau fără ca ei să mă cunoască, adresându-le
întrebarea: „Doriți să scrieți un articol, aveți o mărturie, o poezie, o motivație?” La început,
oamenii au fost sceptici, dar foarte mulți dintre ei au acceptat. Bucuria îmi era foarte mare de
fiecare dată când primeam articole, ca și cum aș fi câștigat o mare bo- găție. Nu mi-am imaginat că
în Austria există așa de mulți frați și surori înzestrați de Dumnezeu cu darul scrisului. Di-
versitatea domeniilor de acțiune a revistei se dovedește prin multitudinea temelor și subiectelor:
mărturii, artico- le pentru familii, articole pe baza unui subiect, articole informative,
biografii, interviuri, de pe câmpul de misiu- ne….
Tot așa… tot așa, a sosit momentul culminant când frații și surorile mă contactau pentru a mă
întreba: „Mai aveți loc pentru un articol, până când este termenul limită să pot scrie un
articol?”, „Dumnezeu mi-a pus pe inima să scriu articolul acesta”, sau „Dorim să mărim numărul de
reviste deoarece cerințele sunt mari…”, sau „Am avut o experiență unde am simțit mâna lui Dumnezeu
prin vin- decarea mea și vreau să-i motivezi și pe alții care trec prin aceleași momente”, sau
biografia înaintașilor noștri care au fost omorâți pentru Hristos dar au rămas credincioși
până la moarte.
Momentele frumoase vor rămâne mereu gravate pe pe- licula memoriei mele, când frații și surorile
îmi spuneau:
„Sora Gabi, am dat revista vecinei mele sau cumnatului meu nepocăit”, „I-am făcut-o cadou șefului
meu”, „Am dus-o unui frate care este internat în spital”, „Articolul res- pectiv a fost scris
pentru mine”, sau „Am învățat ceva refe- ritor la familie, relația părinți – copii”.
Atunci ceva îmi spunea: mergi mai departe, mergi mai departe! Și așa lucrurile frumoase au rămas și
sunt mai puternice decât amintirile mai puțin frumoase, de la care am învățat că orice lucru frumos
făcut pentru Dumnezeu trebuie făcut cu sacrificiu.
Acum la ceas aniversar, vreau să vă sărbătorim pe voi, toți cei care ați făcut posibil ca această
revistă să fie trans- misă din generație în generație. De asemenea, revista „Apa Vieții“ trebuie să
ajungă în fiecare familie românească și tu trebuie să fii un ,,ambasador“ al acestei identități
româ- nești.
Nu uitați! Vă puteți aștepta oricând la un telefon din partea redacției. Pot spune cu întregul
colectiv redacțio- nal, „Eben- Ezer“, până aici Domnul ne-a purtat de grijă.

 

Gabi Bujdei

You may also like...