Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

Templul Harului

Dumnezeu în bunătatea Lui față de noi și-a arătat HARUL Său (care este un dar nemeritat conform cu Efeseni 2:6-8) în mai multe feluri:
L-a trimis pe Fiul Său Isus Hristos, ca să se nască în lumea noastră, eveniment sărbătorit de noi la sărbătoarea Nașterii Domnului (sau de Crăciun), să trăiască prin-tre noi plin de har și de adevăr, ca să ne arate că se poate trăi o viață sfântă în trupurile de carne.

A acceptat ca Fiul Său să moară pentru păcatele noastre și să ne dea mântuirea prin credința în El, dar L-a înviat din morți a treia zi, lucruri de care ne amintim la sărbătoarea Învierii Domnului (altfel spus de Paști), iar acum Domnul Isus Hristos, Dumnezeu din Trinitate, șade la dreapta lui Dumnezeu ca să mijlocească pentru noi.

L-a trimis la noi pe Duhul Sfânt, Mângâietorul ca să fie cu noi și în noi, ca să ne ajute și să ne pregătească pentru revenirea lui Isus, eveniment sărbătorit de noi la sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt (sau de Rusalii).

Pe lângă aceste trei evenimente importante sărbătorite de toți creștinii născuți din nou, noi ar mai trebui să ne gândim la cel puțin alte șapte feluri de HAR pe care le-am primit și încă avem parte de ele.

Dumnezeu ne-a ALES ca să fim SFINȚI și fără prihană înaintea Lui (Efeseni 1:4), după ce, în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, prin care avem RĂSCUMPĂRAREA și IERTAREA păcatelor, acum ne cere să folosim HARUL Său astfel:
Noi, care eram morți în greșelile și în păcatele noastre (Efeseni 2:1), deci eram robi ai păcatului după mersul lumii, am primit ACUM HARUL să ne numim ROBI ai Lui și robi ai neprihănirii (Romani 6:18). Iar dacă suntem robi ai Lui, înseamnă că El este STĂPÂNUL nostru și stăpân în viața noastră.

Dacă în trecut am fost fii ai neascultării, copii ai mâniei, neamuri din naștere, străini de legămintele făgăduinței (Efeseni 2:2,3,11,12), El ne-a dat HARUL să ne numim COPII ai Lui, oameni din casa lui Dumnezeu (Efeseni 1:19, Ioan 1:12, Romani 8:16). Și dacă am acceptat să ne numim copii ai Lui, atunci Dumnezeu este TATĂL nostru, iar Isus Hristos este fratele nostru întâi născut.

Acum să ne aducem aminte că noi am fost fără Hristos, fără drept de cetățenie în cer, fără Dumnezeu în lume (Efeseni 2:12), dar prin El am primit HARUL să ne facem SLUJITORI ai Lui, oameni noi (Efeseni 2:15), născuți din nou. Iată cum trebuie să fim priviți noi…ca niște slujitori ai lui Dumnezeu (1 Corinteni 4:1) și dacă noi suntem slujitori atunci El este LIDERUL (sau patronul) nostru, modelul nostru de viață.
Înainte de nașterea din nou, eram fără drepturi, îndepărtați de Hristos (Efeseni 2:12-13), dar acum încă ne mai acordă HARUL de a fi LUCRĂTORI împreună cu El, suntem lucrarea Lui (Efeseni 2:10). Deci dacă suntem lucrători împreună cu El (1 Corinteni 3:9), atunci Isus Hristos și toți sfinții Domnului sunt COLEGII noștri de slujire.

În trecut eram vrăjmași și prigonitori ai credinței (Efeseni 2:16-17), acum ne-a dat HARUL să fim și noi PRIGONIȚI și să suferim din pricina numelui Lui și împreună cu EL. În Ioan 15:20 Isus spune: „Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni..“ iar în Ioan 16:33 este scris: „În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea..“, deci din prigonitori am ajuns să fim prigoniți.
„Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei … ci oameni din casa lui Dumnezeu..“ (Efeseni 2:19), deci acum El ne dă HARUL să fim MOȘTENITORI împreună cu El, având intrare liberă la Tatăl: „…suntem copii, suntem și moștenitori, … ai lui Dumnezeu…“ (Romani 8:17), „… dacă ești fiu, ești și moștenitor…“ (Galateni 4:7), „… în El am fost făcuți și moștenitori…“ (Efeseni 1:11). Deci dacă suntem moștenitori, atunci avem o parte primită de la El aici pe pământ, care sunt resursele ce ni le-a dat (de timp, de bani, umane, financiare), dar ne-a dat și resurse spirituale (daruri și roade ale Du-hului Sfânt, talanți și talente) și toate acestea El dorește să le folosim spre slava Lui.
Și cu toate că “…eram morți în greșelile noastre…”, el ne-a dat și încă ne mai dă HARUL de a fi MÂNTUIȚI: “… prin har sunteți mântuiți… prin Isus Hristos…” (Efeseni 2: 8, 20). Mai mult decât atât, El dorește ca noi să ne păstrăm mântuirea și să ne ducem crucea și mântuirea până la capăt.

„În El toată clădirea, bine închegată, CREȘTE ca să fie un TEMPLU SFÂNT în Domnul. Și prin El și voi sunteți ZIDIȚI împreună, ca să fiți un LOCAȘ al lui Dumnezeu, prin Duhul.” (Efeseni 2:21,22), iar cele 7 feluri de har arătate mai sus formează TEMPLUL HARULUI astfel: ca ROBI ai Lui, bine înrădăcinați în El prin lucrarea Duhului Sfânt făcută la nașterea din nou am pus fundația (care numai Domnul și Duhul o văd și o cunosc), în calitate de COPII schimbați am zidit zidul din față care se vede, ca SLUJITORI și LUCRĂTORI am ridicat pereții laterali, care pot fi văzuți la o cercetare mai atentă, după lucrările pe care le facem, în spate am ascuns harul de a fi PRIGONIȚI pentru El, tavanul ține toată zidirea prin RESURSELE și MOȘTENIREA date și acceptate, iar încheierea lucrării de zidire se face prin punerea acoperișului care este MÂNTUIREA noastră și viața veșnică în Împărăția Cerurilor cu Cel ce ne-a mântuit prin HAR, Domnul nostru Isus Hristos.
Toate felurile de har despre care am vorbit până aici, NOI nu le-am avut în generația TRECUTĂ pentru că noi încă nu eram, și NOI nu le vom mai avea în generația VIITOARE pentru că noi nu vom mai trăi atunci, ci trăim ACUM, în generația noastră.
Doamne ajută-ne să ne folosim AZI de HARUL și de DARURILE date nouă ACUM în generația noastră!

Mihai Borze