Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

Tinerețea trăită din perspectiva Bibliei!

Tinerețea, spun unii, nu reprezintă vârsta lucrurilor serioase sau a celor spirituale, mai degrabă pentru majoritatea a fi tânăr înseamnă: distracție, plăcere, libertate, dorința de a trăi fiecare clipă la intensitate maximă indiferent de consecințe. Și totuși nu este decât o percepție greșită, deoarece Dumnezeu transmite prin cuvântul Său cum trebuie să arate viața unui tânăr creștin. Sunt atâtea greșeli și păcate în jurul cărora se învârte generația tinerilor de astăzi, lucruri care pot afecta viitorul fiecăruia, atât în viața aceasta cât și în veșnicie.

Alegerea de a trăi o tinerețe plăcută Domnului aparține fiecărui
individ în parte, de aceea Creatorul a pus în noi puterea de a
discerne binele de rău și de a acționa cu responsabilitate, lăsând
însă decizia în mâinile noastre, nu fără a ne reaminti consecințele
unei alegeri greșite. „Bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inima
veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute
ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema
Dumnezeu la judecată“. (Ecles. 11:9)
Nu există numai pretenția de a trăi viața de tânăr la standardele
lui Dumnezeu, există și soluții care pot fi pentru fiecare ajutorul
potrivit în a fi plăcut Domnului zi de zi. Voi prezenta trei
lucruri care aduc rezultate sigure și garantate în fața păcatului
care ne poate despărți de Dumnezeu pentru totdeauna:
1. Aprofundarea Scripturilor (Biblia)
„Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se
după Cuvântul Tău“ (Ps. 119:9). Biblia este harta pe care omul
trebuie să o urmeze dacă vrea să ajungă la viața veșnică împreună
cu Isus. Ea nu reprezintă un manual oarecare, o carte
pentru păstori, predicatori, părinți sau învățători de școală duminicală
ci este destinată fiecăruia dintre noi încă din fragedă
pruncie. „Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să îți
dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos
Isus“. (2 Tim. 3:15). Citiți Cartea aceasta cu reverență ca pe
Cuvântul lui Dumnezeu, nu al omului, crezând fără să vă îndoiți
că ceea ce aprobă ea e corect, iar ceea ce condamnă e greșit.
Citiți-o cu regularitate, deoarece o privire rapidă din când în
când nu face prea mult bine. Depozitând însă în mintea noastră
Cuvântul Scripturilor vom descoperi valoarea și puterea Lui în
vremuri de ispită. Dorința de a păstra o tinerețe curată izvorăște
tocmai din acest Cuvânt plin de bogăție „Strâng Cuvântul Tău în
inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta“ (Ps. 119:11). Dragi
tineri, dați-i Bibliei cinstea care se cuvine! Poate un ziar, o revistă,
un roman sau oricare altă carte să-ți producă mai mult interes,
însă nimic nu-ți poate fi mai de folos ca Sfânta Scriptură. E calea
prin care Dumnezeu poate produce sfințirea în viețile noastre
„Sfințește-i prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este Adevărul!“ (Ioan
17:17). De aceea vă îndemn citiți, iubiți și împliniți Cuvântul Sfânt
în viața voastră!
2. Sluijrea lui Dumnezeu încă din tinerețe.
„Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli…“. (1 Sam.
3:1). Poți fi prea tânăr pentru a deveni independent sau poate
prea tânăr pentru a-ți întemeia o familie, însă niciodată nu poți
fi prea tânăr pentru a nu putea sluji pe Creator „Iosia avea opt
ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim…..
În al optulea an al domniei lui pe când era încă tânăr a început
să caute pe Dumnezeul tatălui său David“ (2 Cron. 34:1-3). Felul
de gândire încurajat de lume vorbește despre o urmare a lui
Dumnezeu la bătrânețe când sătul de poftele tinereții ai putea
încerca ceva nou. Biblia condamnă o astfel de atitudine și îndeamnă
ca toată energia, resursele și mădularele tale să fie puse
în slujba lui Dumnezeu încă din tinerețe. Este adevărat că vor
exista dificultăți, însă Dumnezeu dăruiește harul prin care să biruiți
asemenea tinerilor Scripturii: Daniel a fost tânăr în Babilon,
înconjurat de ispite și totuși viața lui a fost una ireproșabilă. De
asemenea tânărul Iosif, tânărul Iosua, tânărul Samuel, tânărul
Timotei, tânărul David, toți aceștia au fost biruitori demonstrând
că Dumnezeu poate fi slujit încă din tinerețe. Implicarea în slujire
te va face mai responsabil privind astfel păcatul cu alți ochi,
conștient că slujirea ta trebuie făcută în urma unei vieți trăite în
curăție.
3. Prezența Duhului Sfânt în viața noastră.
„Și Faraon a zis slujitorilor săi: Am putea noi oare să găsim
un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? „(Gen.
41:38). Unul din rolurile pe care le are Duhul Sfânt este acela
de a ne da putere în lupta noastră împotriva păcatului. Având
în vedere lumea în care trăim, lucrurile care se promovează,
păcatele care îmbracă astăzi diferite forme putem recunoaște
că fără prezența Duhului în viața noastră suntem predispuși în
orice clipă căderii. G. D. Watson afirmă următorul lucru: „Duhul
Sfânt va pune o strajă foarte strictă asupra ta dintr-o dragoste geloasă,
te va mustra pentru cuvinte nefolositoare sau sentimente
greșite, pentru risipirea timpului tău, pentru lucruri de care alți
creștini nu se simt niciodată deranjați.“
Dragi tineri, Duhul Sfânt nu este o poveste, e o realitate incontestabilă,
e împlinirea promisiunii lui Dumnezeu“ și Eu voi ruga
pe Tatăl și El vă va da un Mângâietor care să rămână cu voi în
veac și anume Duhul Adevărului… „(Ioan14:16). Duhul Sfânt va
cultiva în viața noastră dragoste, bucurie, răbdare, pace, bunătate,
credincioșie, blândețe și stăpânire de sine doar atunci când
vom căuta să fim plini de Duh! Aceasta va da farmec și frumusețe
tinereții tale!

Mihai Negrilă