Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

CopiiFamilieTineretToate

Toate pânzele sus!

Într-o societate care se ghidează, mai mult ca oricând, după sloganul „Fii propriu-ți stăpân!”, dorința noastră a fost ca în această vară să-i învățăm pe copiii noștri să trăiască sub un alt motto, și anume „navighează cu Isus înspre Țărmurile de Sus!”. Drept urmare, între 7 și 13 iu-lie s-a organizat la Wagrain tabăra anuală în care Hristos să fie centrul de interes al activităților și învățăturilor, ac-tivități și învățături care să-i provoace pe copii să ia decizii responsabile și spirituale. Patruzeci și opt de copii și zece adulți la grupa MINI (în-vățători de școală duminicală și ajutoare din rândul tineri-lor) şi cinzeci şi doi de copii şi zece adulţi la grupa MAXI au învățat, timp de o săptămână, cum să „navigheze” pe ma-rea vieții alături de Dumnezeu.
Tema taberei a fost „Toate pânzele sus!” și a urmărit viața lui Iona, de la neascultarea lui față de porunca lui Dumnezeu până la episodul în care prorocul își dă seama cât de mare e dragostea Tatălui Cer-esc față de orice om.
Activitățile au fost organizate într-un decor maritim – așa încât copiii să se simtă „marinari” cu acte în regulă, să înțeleagă ce înseamnă viața pe mare și să înțeleagă paralela cu viața noastră pe acest pământ – care nu e altceva decât o călătorie spre Țărmul Ceresc…
Am trecut progresiv prin povestea lui Iona (în cinci lecții zilnice) și am descoperit împreună ce înseamnă ascultarea necondiționată, care sunt consecințele neascultării, cum poate fi reparată relația cu Dumnezeu atunci când greșim, de ce este important să spunem și altora despre mântui-rea pe care am primit-o prin Hristos și care este adevărata definiție a dragostei cerești.
În paralel cu povestirea bib-lică și discuțiile pe marginea ei, copiii au învățat în fiecare zi câte un verset potrivit cu scopul lecției, verset care să fixeze în mintea lor învățătura primită. Un lucru manual și o activitate practică au fost de asemenea făcute pentru a-i ajuta să-și amintească să aplice în viața lor ceea ce au învățat de la Iona.
Atât la timpul de părtășie de dimineața cât și de seară, cântecele au fost și ele alese astfel încât să accentueze în inima și în mintea copiilor tema zilei respec-tive.
Un moment pentru care ne-am rugat și ne rugăm în continuare să fie de folos micilor „navigatori” a fost timpul devoțional de dinainte de culcare, când liderii responsabi-li de supravegherea camerelor au citit și discutat cu copiii câte un Psalm și apoi s-au rugat împreună.
Numeroase jocuri, atât în timpul zilei cât și seara, au oferit copiilor prilejul de a se cunoaște mai bine, de a munci în echipă, de a concura, de a-și consuma energia și de a se amuza. O drumeție pe munte şi o după masă petrecută la Rodelbahn-ul din zonă va rămâne, probabil, pentru mulți o amintire de neuitat.
Trambulinele și locuri-le de joacă din perimetrul hotelului au fost, în timpul liber, în permanență luate cu asalt de elanul micilor „navigato-ri”, mereu dornici de acțiune. Ar fi multe detalii zilnice pe care atât copiii, cât și adulții prezenți în tabără le-ar putea împărtăși – ar fi pe atât de multe de spus pe cât s-a stat în tabără, dar ne oprim aici, mulțumind Domnului că a fost cu noi. Timpul petrecut alături de copii ne-a fost de folos tuturora, pentru că ne-am reamintit cu toții că navigarea înspre Țărmurile de Sus, unde ne așteaptă Isus, nu este mereu ușoară, nu este în-totdeauna plăcută, ba devine chiar periculoasă dacă nu respectăm instrucțiunile Căpitanului Ceresc. Sunt mulți „pirați” pe marea vieții care vin să ne fure bucuria, încre-derea în Dumnezeu, curajul de a fi verticali într-o lume strâmbă și de a vorbi și altora despre harul salvării pe care Hristos ni l-a oferit tuturora. Totuși, noi navigăm spre Cer cu încrederea în promisiunile lui Dumnezeu că, dincolo de orice val care ne lovește, farul Cuvântului ne îndrumă înspre destinația după care tânjim – și înspre care ne rugăm să își dorească să se îndrepte și copiii care au fost în această „călătorie cu toate pânzele sus”.
Fără îndoială, credem noi, că 7-13 iulie a fost un timp cu folos de la cel mai mare până la cel mai mic și sun-tem recunoscători celor care s-au rugat pentru aceste zile, conștienți fiind că binecuvântările experimentate de-a lungul acestei săptămâni nu s-au datorat atât eforturilor noastre omenești, cât harului Său ceresc, care a lucrat și va lucra în inimile acestor copii dorința de a se apropia de Țărmurile de Sus cât mai mult, cât mai bine, cât mai degrabă…

Lidia Ghiulai