Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

CopiiFamilieToate

Totul este cu putinţӑ celui ce crede

Cum tema de astăzi este credința și încrederea, aș vrea să vă povestesc o întâmplare de la școala duminicală, cum Domnul ne-a arătat că trebuie să ne încredem în El, că El are totul sub control.
Eu nu de mult am început să slujesc ca învățătoare la școala duminicală, dar Domnul mi-a arătat și mie și co-piilor cum ascultă El rugăciunile. Camerele noastre unde ne desfășurăm activitățile cu grupele de copii sunt foarte mici și copiii sunt mulți, așa că vara când este cald afară noi ținem lecțiile și activitățile în aer liber.
Într-o duminică dimineața voiam să ieșim cu copi-ii afară în parc, și dintr-o dată a început să picure.
Copiii erau dezamăgiți că nu mai puteau ieși în parc, dar le-am spus: “Copii, haideți să ne rugăm Domnului să oprească ploaia!” Și așa ne-am rugat, și iată că norii îndată s-au re-tras și a ieșit soarele. Cât timp noi am fost în parc, niciun picur de apă nu a căzut. Când am ajuns înapoi în biserică le-am spus copiilor: “Vedeți voi cum Domnul ne-a ascultat rugăciunea?” De atunci copiii tot povestesc la grupă celorlalți copii cum Domnul le-a ascultat rugăciunea.
Dumnezeu a vrut să ne învețe o lecție practică și pe mine și pe copii. “Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la Tine.” (Ps. 65:2) Mai mult decât atât, Dumnezeu a săvârșit o minune ca să ne crească credința. “În bunătatea Ta, Tu ne asculți prin minuni”. (Ps. 65:5) Este frumos să vezi cum Dumnezeu lucrează, este minu-nat să vezi că El îți ascultă rugăciunile, îți dă încredere, îți mărește credința.

Denisa Mărcuș