Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

Trăiţi în pace!

În Evrei 12:14;15 este scris: „Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru că nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare şi mulţi să fie întinaţi de ea.”Ce înţeleg eu de aici este că noi trebuie să trăim în pace cu toată lumea. Este oare acest lucru posibil? Cum aş putea să trăiesc în pace cu socrul / soacra, ginerele / nora, cu vecinul cutare sau cu şeful?… , care mi-au făcut atâta rău, m-au batjocorit, … Dragul meu, din fericire pentru noi creştinii acest verset este valabil încă în întregime, fără să avem alte opţiuni. Un alt verset care întăreşte cele spuse îl găsim în Romani 12:18 „Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.” Sau în Romani 14:19, „Aşadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea şi zidirea noastră.”De aici ar trebui să învăţăm câteva lucruri, ca unii care căutăm pacea:

 

1. Roagă-te ca să fii un om al păcii.Rugăciunea prin Duhul Sfânt are influenţă şi autoritate asu-pra tuturor lucrurilor şi a oricărei inimi. Uneori răspunsul este imediat, şi ne bucurăm de asta, dar de obicei schimbarea este un proces, nu un eveniment de moment.Când ne rugăm cu credinţă Dumnezeu schimbă inimi şi lucr-uri în favoarea noastră.

2. Comunică cu cei cu care nu eşti într-o relaţie bună.Rugăciunea este primul pas, dar e nevoie şi de comunicare cu cei cu care nu trăieşti în pace. Scopul nu trebuie să fie ca să se afle cine este corect sau cine este greşit, ci de a găsi soluţia. Pentru aceasta este nevoie ca să vorbeşti, dar şi să asculţi (de două ori mai mult căci de aceea avem o gură şi două urechi) pe acela cu care trebuie să te împaci.

3. Oferă un (mic) cadou.În Proverbe 21:14 găsim scris: „Un dar făcut în taină potoleşte mânia…” Avem mai multe exemple în Scriptură în care un cadou dat la timp a rezolvat unele conflicte. Un cadou dat spune celui ce l-a primit că îl apreciezi, că are valoare pentru tine.Este de datoria noastră să încercăm să rezolvăm orice con-flict, dar cel care le rezolvă cu adevărat este Dumnezeu.

Mihai Borze