Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieToate

Un familist convins Interviu cu Iosif Anca

Gabi Bujdei: Care e scopul venirii dumneavoastră în Austria?
Iosif Anca: Sunt venit împreună cu soţia mea, Dena, pentru două zile și jumătate, mai exact cinci întâlniri pe teme de familie, în care am tratat cronologic expusele: istoria relaţiilor familiale (principii şi probleme), relaţia celor două legăminte pentru cei doi soți, o sesiune specială pentru bărbați și respectiv femei, relațiile părinților cu copiii necăsătoriți și relaţiile cu ceilalţi membrii ai familiei.
Soțul să facă din viața familiei o biserică mică.
Gabi Bujdei: Care este rolul unui soţ credincios din punct de vedere biblic?
Iosif Anca: Potrivit celor scrise în Scripturi, soţul şi respectiv soţia sunt dotaţi separat de Dumnezeu cu abilităţi care nu sunt interschimbabile şi în acest sens soţul este creat de Dumnezeu cu atribuţii de coordonare, de a întreprinde în scop spiritual, având ca scop fundamental și prioritar mântuirea lui şi a familei lui, având menirea implementării învăţăturii sfinte în viaţa de familie, iar în plan secund pentru a asigura existența în lumea aceasta rolul soţului este de agonisire, de acumulare a resurselor financiare şi materiale. Prima misiune a soțului este să-și mântuiască soția, iar pe pământ rolul soțului este de a asigura familiei un suport material, necesar unei bune vieţuiri.
Gabi Bujdei: Practic, ce trebuie să facă un soţ creștin?
Iosif Anca: Este scris că Cuvântul a fost dat în primul plan soțului în vederea implementării învățăturilor sfinte și, în mod practic, el trebuie să-și facă timp acasă pentru părtășie sfântă împreună cu soția. Apoi, când Dumnezeu le va da copii, împreună cu toată casa. El trebuie să se asigure de faptul că învăţătura primită de la Dumnezeu a fost asimilată de cei din familie; trebuie să se asigure că soţia lui, la rândul ei, poate să îl completeze şi să-l ajute în educația copiilor, în așa fel, încât să aibă asigurarea că copiii, pe care Dumnezeu li-i va da, în următoarea generaţie, să poată să le transmită adevărul sfânt, neștirbit. În vederea aceasta cuvântul Scripturilor, rugăciunea și cântarea să facă din viața familiei o biserică mică, asta e responsabilitatea soțului, o părtăşie sacră.
Biserica trebuie să-și asigure menirea în a ajuta familia.
Gabi Bujdei: De ce credeţi că soţii din ziua de azi nu-şi îndeplinesc această condiţie?
Iosif Anca: Poate că nevinovăţia este dată în parte de lipsa educaţiei care nu le-a fost oferită la rândul lor; poate, în parte, o vină o poartă societatea noastră orientată în prim plan spre cele economice, spre o evoluție materială; dar credem că Biserica trebuie să-și asigure menirea în a ajuta familia să-și înțeleagă şi să-și îndeplinească menirea.
Gabi Bujdei: Care sunt măsurile care se iau asupra unui astfel de soţ, care nu-şi îndeplineşte acest rol?
Iosif Anca: Cred că, pe de o parte, soţia poate să-l ajute să conştientizeze nevoia de a fi un preot al casei şi cred că biserica trebuie să vină în ajutor la slujbele comune în a promova această învățătură așa cum de exemplu s-a procedat la această conferință pe familii, pe care am avut-o, pe subiecte despre familie. Mai mulți soți să-și preia atribuțiile și să fie fericiți ei și casele lor.
Să avem ca prioritate lucrurile sfinte.
Gabi Bujdei: Aţi spus că rolul secund al soţului este acela de a se ocupa de nevoile financiare ale familiei. Unde este graniţa între surplusul financiar şi minimul necesar?
Iosif Anca: Trebuie să admitem că Dumnezeu pe unii oameni i-a rânduit să fie mai bogaţi, iar pe alţii să-şi ducă viaţa în condiţii mai restrânse, dar ca principiu, Scriptura ne învaţă să nu constituie cele materiale pentru noi o pasiune, o primordialitate. Aici trebuie să avem în vedere căa , în primul rând, timpul sacru de părtăşie cu familia să nu fie afectat. Trebuie să ne bazăm pe ceea ce Scriptura numește binecuvântare și avem aici ca exemplu istoria Israelului. Dumnezeu le cerea ca în anumite zile, în anumite sărbători să nu lucreze și li se asigura că nu vor fi văduviți de ceea ar fi avut dacă ar fi muncit. Asta este binecuvântarea lui Dumnezeu dacă avem ca prioritate lucrurile sfinte.
Gabi Bujdei: Cât trebuie să muncească un bărbat ca să-și mențină echilibru mediu în familie?
Iosif Anca: Cred că aici societatea își spune cuvântul. Timpul de muncă este impus de orarul normal al unui loc de muncă și diferă de la individ la individ, în funcție de pregătirea profesională, de vârstă. Cred că munca în plus— și spun asta bazându-mă pe studii de specialitate — îl ajută pe soț să nu sufere din punct de vedere psihic. Pe lângă activitatea de la serviciu, soțul își poate ajuta soția acasă.
Femeia să fie disponibilă cu sufletul și cu mintea.
Gabi Bujdei: Care este rolul soţiei?
Iosif Anca: Supunerea are de-a face cu două dimensiuni. În primul rând, cu aspectul organizării. Femeia nu este inferioară, după cum nici Fiul nu este inferior Tatălui, dar se subordonează în vederea organizării unui plan al lui Dumnezeu. Iar pe de altă parte, cred că subordonarea soției are de a face cu scutirea ei de anumite aspecte pe care trebuie să le dezbată și trebuie să le rezolve soțul. Cu alte cuvinte, să nu cadă pe umerii ei, pe mintea ei acele probleme care pentru soț sunt ușor de rezolvat. Iar femeia să fie disponibilă cu sufletul și cu mintea pentru acele dimensiuni și aspecte ale familiei pe care soțul nu le poate rezolva, nu este dotat și nu are menirea din partea lui Dumnezeu. Subordonarea în familie, supunerea despre care vorbește Scriptura, trebuie să facă bine promovării ansamblului familiei prin specificului celor doi, felul în care au fost creați.
Gabi Bujdei: Foarte multe femei sunt deficitare la punctul respectiv, de ce considerați lucrul acesta?
Iosif Anca: Cred că are de a face cu firea noastră păcătoasă, după cum noi, în general, avem tendința să nu ne supunem lui Dumnezeu. La fel și femeile, la rândul lor, datorită mișcării feministe din ultimele decenii cu orientarea societății și în general, datorită — cum spuneam —  ispitirii firii noastre pământești, de către diavolul care s-a răzvrătit, duce la o lipsă de supunere. După cum și copiii, de exemplu, sunt ispitiți la rândul lor să nu asculte la modul general și care la soție se manifestă în felul acesta.
Aproape de Dumnezeu putem să ne îndeplinim mai bine menirea de soți.
Gabi Bujdei: Sunt soluții pentru remedierea acestor deficiențe?
Iosif Anca: Cred că și asta am dezbătut la tema referitoare la relațiile celor două legăminte: legământul cu Domnul și legământul cu partenerul de viață. Spiritualitatea, o împărtășire a naturii divine într-o formă cât mai bogată, poate să ajute pe cei doi în ambele aspectele ale vieții. Deci, cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu, cu atât putem să ne îndeplinim mai bine și mai ușor menirea și raporturile dintre noi să fie cât mai amicale și mai plăcute.
Gabi Bujdei: Care sunt responsabilitățile soției?
Iosif Anca: Dacă ne rezumăm strict la ceea ce ține de interiorul familiei, trecând peste alte atribuții de ordin social sau bisericesc, cred că rolurile soției sunt cele specifice potrivit naturii pentru care a fost creată. Spre exemplu, a legăna un copilaș se pricep și bărbații, dar să-l alăpteze se pricep numai ele. Îmi place să ajut soția la bucătărie, dar pe post de muncitor necalificat pentru că specificul ei, aspectele în care femeia este superioară bărbatului pe natura funcției ei, acolo o face să fie mai calificată în primul rând prin natura ei de femeie și în al doilea rând prin îndeletnicirile cu pasiune în care o femeie își înțelege rolul ei din casă.
Gabi Bujdei: Rata de divorțuri este ridicată, care sunt motivele?
Iosif Anca: Ceea ce observăm din imediata noastră apropiere sau din statistici la nivelul întreg al societăți se observă că suntem tributari gândirii din jur, într-o societate care a devenit ceea ce eu am denumit familia firmă. Firmele se descompun, se reasamblează în alte structuri, cu alți asociați, cu alți angajați, pe când din punct de vedere biblic cred că aici este esențialul. Dau o dovadă statistică: în Africa divorțurile sunt o raritate, în America este o chestiune de ordinul zilei; totul depinde cum conceptualizează oamenii fenomenul și apoi cum se expun acestor riscuri sociale cu toate afecțiunile de ordin economic sau filozofic care apar.
Sunt un familist convins.
Gabi Bujdei: Un mesaj pentru toate familiile creștine?
Iosif Anca: O familie sănătoasă! Le spun soților că trebuie să fie într-o relație bună cu Domnul și cu doamna. Surorile să fie într-o relație bună cu Domnul de sus și cu domnul de jos. Sunt un familist convins, căsătorit de peste 30 de ani și pot să afirm că Dumnezeu, când a gândit familia, a gândit ceva frumos. Bunul Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile chiar și pe cele care au nevoie să fie refăcute; și dacă nu au gustat din plin frumusețea familiei, măcar în timpul care a mai rămas să aibă parte de harul acesta.