Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

CopiiTineretToate

UN HAR DE A LUCRA CU CEI MICUȚI

APROPIAȚI-VĂ CU PAȘI MĂRUNȚI

Cuvântul „copii “este folosit în Biblie de 448 ori, dezvăluind astfel importanța lor și responsabilitatea noastră în educarea și învățarea Cuvântului biblic.
Cu cuvinte simple, izvorâte din inimă, îi învățăm pe copilași cele mai importante evenimente din Vechiul
Testament, apropiindu-ne cu pași mărunți și de Noul Testament cu tot cuprinsul lui. Cântările, jocurile, concursurile și versetele biblice fac parte din planul nostru în educarea lor.
Cu multă dragoste, răbdare și mâini iscusite reușim să stimulăm copiii în învățarea lecțiilor, creând din materiale accesibile diferite „ajutătoare“, precum cărticica-brecog cu cele 10 porunci, sau carduri cu versete biblice așezate în mapa personalizată.
Sprijinindu-ne pe Proverbe 22:6 „Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea “, Școala Duminicala de la Betel, Wien, devine o responsabilitate și o implicare absolută cu dragoste și rugăciuni.
Claudia Țunea

UN HAR DE A LUCRA CU CEI MICUȚI

Binecuvântat să fie Domnul, care prin bunătatea Lui ne-a dat acest har de a lucra pentru El printre cei micuți. Este o binecuvântare de a vorbi copiilor despre Creatorul nostru ca singur Dumnezeu în care trebuie să ne încredem în timp ce alte țări nu au această oportunitate.
Mă bucur de libertatea pe care o avem, de a ne întâlni în fiecare Duminică și a învăța și vorbi cu copiii din Cuvântul Domnului. Suntem conștienți că pentru acest timp petrecut cu copiii la orele duminicale, vom fi răspunzători în fața lui Dumnezeu pentru tot ceea ce facem; de aceea socotesc că este necesar să ne rugăm
pentru copii și în cursul săptămânii ca nu cumva lucrarea noastră să fie făcută în zadar, ci Domnul să fie proslăvit prin ceea ce facem.
Mă gândesc cu plăcere la vremea când eram copil și mergeam la Școala Duminicală, iar învățătoarea ne captiva atenția la fiecare istorisire biblică și ne inspira dorința de a fi asemenea personajelor pozitive din Biblie. Vă mărturisesc că această dorință a rămas în inima mea; dorindu-mi și acum să fiu asemeni Esterei, Iosif… etc. De asemeni doresc ca și copiii de la grupă să fie atrași de dorința de a fi plăcuți Domnului. Mă bucur pentru ei că sunt foarte activi și ascultători. Doresc ca Dumnezeu să îi binecuvânteze și să rămână în ascultare de El.

Anca Medeşan