Un popas la Viena

Dar, dacă umblăm în lumină, după cum ElÎnsuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţește de orice păcat.
1 Ioan 1:7

 

După ani de colaborare între bisericile Elim Viena și Philadelphia Mansue (Italia), în domeniul organizării și funcționării departamentului de școală
duminicală, a sosit momentul ca și copiii celor două biserici să aibă un schimb de experiență.
Astfel dar, dând curs invitației familiei Bujdei, un grup de 32 de adole- scenți cu vârste
cuprinse între 14 și 16 ani, din Biserica Mansue, au decis să fie pentru două zile, respectiv 17-18
februarie 2018, în Viena, pentru a petrece un timp de părtășie cu grupa adole- scenților de 14 ani
ai bisericii Elim Viena. Copiii au fost însoțiți de frații: pastorul Marius Livanu, prezbiterul
Ionel Asăndoaie împreună cu soția Lăcrămioara, învățătoare și coordonatoarea corului de
adolescenți, învățătorii lor și câțiva părinți.

• Momente de părtășie

Întâlnirea celor două grupe de adolescenți a fost stabilită sâmbătă, pe data de 17, la ora 12, cu
scopul de a facilita primul contact și cunoașterea personală a musafirilor. Întâlnirea a fost
succedată de masa luată împreună și o vizită la Palatul Schön- brunn, unul din cele mai importante
monumente culturale și obiective turistice din Austria. Momentele de părtășie a zilei de sâmbătă a
celor două grupuri s-au încheiat la ora 18, când oas- peții au fost așteptați la sediul bisericii
pentru a fi împărțiți și luați în găzduire, un lucru deja obișnuit al bisericii Elim, de către
fami- liile primitoare de oaspeți, înscrise benevol la această lucrare. Părtășia a continuat a doua
zi, biserica locală bucurându-se atât de slujirea grupului de adolescenți printr-un grupaj de
cântări, una fiind în colaborare cu adolescenții bisericii locale, cât și a fratelui pastor Marius
Livanu prin cântare și mesaj evanghelic pe tematica binecuvântării, respectiv a fratelui prezbiter
Ionel Asăndoaie cu mesaj evanghelic, având ca tematică Duhul Sfânt în viața creștinului. Slujirea
în biserică a fost urmată de o masă
de dragoste, pregătită de frații și surorile bisericii gazdă, și jocuri
de socializare, unde adolescenții au avut posibilitatea să petre- acă un timp mai destinși și să se
cunoască mai bine.

• Vizita a fost scurtă

Au fost momente memorabile petrecute de copii și învățători deopotrivă, de care sperăm că își vor
aduce toți cu drag aminte. Cu regretul că timpul petrecut împreună a fost destul de scurt și cu
gândul că adolescenții bisericii Elim nu vor rămânea datori și vor întoarce vizita fraților din
Mansue cât mai curând, spre seară a sosit și momentul despărțirii, adolescenții din Italia pornind
spre locul lor de reședință.

• Domnul să binecuvânteze copiii!

Dumnezeu să binecuvânteze pe acești copii, și pe toți copiii, parte a Bisericii lui Hristos, iar pe
noi cei responsabili de crește- rea și formarea lor spirituală să ne umple de dragoste și înțelep-
ciune, necesare și garantele desăvârșirii spirituale a copiilor.

 

Marian Cutoi

You may also like...