Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

TineretToate

Un popas la Viena

Dar, dacă umblăm în lumină, după cum ElÎnsuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţește de orice păcat.
1 Ioan 1:7

 

După ani de colaborare între bisericile Elim Viena și Philadelphia Mansue (Italia), în domeniul organizării și funcționării departamentului de școală
duminicală, a sosit momentul ca și copiii celor două biserici să aibă un schimb de experiență.
Astfel dar, dând curs invitației familiei Bujdei, un grup de 32 de adole- scenți cu vârste
cuprinse între 14 și 16 ani, din Biserica Mansue, au decis să fie pentru două zile, respectiv 17-18
februarie 2018, în Viena, pentru a petrece un timp de părtășie cu grupa adole- scenților de 14 ani
ai bisericii Elim Viena. Copiii au fost însoțiți de frații: pastorul Marius Livanu, prezbiterul
Ionel Asăndoaie împreună cu soția Lăcrămioara, învățătoare și coordonatoarea corului de
adolescenți, învățătorii lor și câțiva părinți.

• Momente de părtășie

Întâlnirea celor două grupe de adolescenți a fost stabilită sâmbătă, pe data de 17, la ora 12, cu
scopul de a facilita primul contact și cunoașterea personală a musafirilor. Întâlnirea a fost
succedată de masa luată împreună și o vizită la Palatul Schön- brunn, unul din cele mai importante
monumente culturale și obiective turistice din Austria. Momentele de părtășie a zilei de sâmbătă a
celor două grupuri s-au încheiat la ora 18, când oas- peții au fost așteptați la sediul bisericii
pentru a fi împărțiți și luați în găzduire, un lucru deja obișnuit al bisericii Elim, de către
fami- liile primitoare de oaspeți, înscrise benevol la această lucrare. Părtășia a continuat a doua
zi, biserica locală bucurându-se atât de slujirea grupului de adolescenți printr-un grupaj de
cântări, una fiind în colaborare cu adolescenții bisericii locale, cât și a fratelui pastor Marius
Livanu prin cântare și mesaj evanghelic pe tematica binecuvântării, respectiv a fratelui prezbiter
Ionel Asăndoaie cu mesaj evanghelic, având ca tematică Duhul Sfânt în viața creștinului. Slujirea
în biserică a fost urmată de o masă
de dragoste, pregătită de frații și surorile bisericii gazdă, și jocuri
de socializare, unde adolescenții au avut posibilitatea să petre- acă un timp mai destinși și să se
cunoască mai bine.

• Vizita a fost scurtă

Au fost momente memorabile petrecute de copii și învățători deopotrivă, de care sperăm că își vor
aduce toți cu drag aminte. Cu regretul că timpul petrecut împreună a fost destul de scurt și cu
gândul că adolescenții bisericii Elim nu vor rămânea datori și vor întoarce vizita fraților din
Mansue cât mai curând, spre seară a sosit și momentul despărțirii, adolescenții din Italia pornind
spre locul lor de reședință.

• Domnul să binecuvânteze copiii!

Dumnezeu să binecuvânteze pe acești copii, și pe toți copiii, parte a Bisericii lui Hristos, iar pe
noi cei responsabili de crește- rea și formarea lor spirituală să ne umple de dragoste și înțelep-
ciune, necesare și garantele desăvârșirii spirituale a copiilor.

 

Marian Cutoi