Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

TineretToate

UNITATEA FRĂȚEASCĂ

Trăim o vreme în care se vorbește mult despre „unitate” și totuși ea se regăsește atât de rar printre cei din frățietate… oare de ce? În primul rând definiția acesteia este înțeleasă greșit. Apoi există acea înțelegere a unității bazată pe păreri omenești. O altă situatie, ce-i drept mai frecvent întâlnită, în care „unitatea frățească” nu se poate realiza, e dată de urmărirea diverselor interese personale de către cei implicați, în detrimentul adevărului și sfințeniei cerute de Dumnezeu.
Totuși, am vrea să vedem cum arată „unitatea frățească” în lumina Sfintelor Scripturi: Vă îndemn, fraților pentru Numele Domnului nostru, Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți, în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire” (1 Cor. 1:10). În ce constă unitatea?
UNITATE ÎN GÂNDIRE
Care ar fi cel mai bun gând care să ne unească? Citim cu atenție Filipeni 2:5-8. Gândul smereniei și gândul ascultării de Dumnezeu. Aici trebuie să ne recunoaștem deficiențele, deoarece uităm că smerenia și ascultarea de Dumnezeu reprezintă „coroana” credinciosului. După modelul Domnului Isus, aceste două virtuți s-au evidențiat într-o deplină simplitate și ascultare până la jertfire de sine…lucruri atât de prețioase în ochii lui Dumnezeu – Tatăl și totuși atât de ocolite de cei mai mulți…Cine mai dorește astăzi să trăiască simplu, în smerenie și ascultare deplină de Dumnezeu? Doar aceștia pot realiza unitatea în gândire, pentru că au în ei gândul lui Hristos, pilda demnă de urmat…
UNITATE ÎN VORBIRE
Care ar fi cea mai potrivită vorbire prin care am putea realiza o unitate după voia lui Dumnezeu? Să citim atenți Coloseni 4:6. Atenție ce vorbești! Vorbirea creează influență bună sau rea, de aceea nu-ți expune părerile tale omenești, nu umbla la dezlegări nepermise pentru a câștiga popularitate! Nu căuta prin vorbirea ta să fii mai bun, mai indulgent cu păcatul decât este Biblia! Toate aceste situații, enumerate mai sus, destul de frecvente printre noi, creează dezacord și nicidecum mult dorita „unitate frățească”.
UNITATE ÎN SIMȚIRE
Chiar crezi că îl interesează pe Dumnezeu și ceea ce simți? Da! Pentru că sentimentele dau naștere la fapte. Citim de data aceasta Filipeni 2:20-21. Simțămintele sănătoase dau naștere la fapte sănătoase… Atât de mare nevoie este în adunările zilelor noastre de sentimente curate și sănătoase – o binecuvântare pentru celelalte mădulare – prin care toți să se îngrijească de toți, în ceea ce-i bun, curat, sfânt, drept și adevărat. Minunat lucru, nu?
Fraților, „unitatea frățească” este de o valoare inestimabilă, dar numai atunci când se realizează după Scriptură și în adevăr. Altfel nu are valoare în ea însăși. Nu ajută la nimic. Dintotdeauna au fost, sunt și vor fi oameni care nu renunță la adevăr de dragul unei așa zise „păci compromise”. Doresc ca Domnul să ne lumineze pe toți să înțelegem ce înseamnă cu adevărat „unitatea frățească” în lumina Sfintelor Scripturi și să ne ajute să o căutăm, să o găsim și să o păstrăm în inimi curate, indiferent de prețul cerut.
Viorel Țună