Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

TineretToate

UNITATEA ÎN FAMILIE

Familia este capodopera lui Dumnezeu, realizată la finalul creației, care cuprinde un bărbat și o femeie, care prin căsătorie se vor face un singur trup. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevastă sa, și se vor face un singur trup. (Gen. 2:24)
Când Dumnezeu a conceput familia, a ținut cont de propunerea pe care și-a făcut-o înainte de a-l crea pe om; „Apoi Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră;»” (Gen. 1:26a).
Dumnezeu își dorește ca familia să fie o copie identică a Sfintei Treimi. Pentru a înțelege ce înseamnă unitatea în familie trebuie mai întâi să înțelegem prototipul pe care Și l-a ales Dumnezeu când a conceput familia, prototip fiind însuși Dumnezeu/Sfânta Treime. Privind cu atenție în Sfintele Scripturi, vom observa că în planul de mântuire, fiecare persoană a Trinității are responsabilități diferite.
Tatălui i se atribuie lucrarea de creație, Fiului lucrarea de mântuire și Duhului Sfânt lucrarea de sfințire, însă nu se poate exclude nici o persoană ca fiind inactivă la una din lucrări, toate cele trei persoane lucrează împreună pentru împlinirea scopului principal, doar au responsabilități diferite.
Precum în Trinitate vorbim de cele trei persoane ale Dumnezeirii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în familie
UNITATEA ÎN
FAMILIE
Familia este capodopera lui Dumnezeu, realizată la finalul creației, care cuprinde un bărbat și o femeie, care prin căsătorie se vor face un singur trup. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevastă sa, și se vor face un singur trup. (Gen. 2:24)
vorbim de două persoane soțul și soția bineînțeles fără să uităm rezultatul căsătoriei, când într-o familie sănătoasă din ambele puncte de vedere, fizic și mental, vor rezulta copii.
În esență ei vor rămâne două personalități distincte, soțul și soția, însă se vor uni prin căsătorie având scopuri comune, cu responsabilități diferite, luptând pentru realizarea acestor scopuri, indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătească.
Cel mai înalt scop al unei familii este împlinirea voii lui Dumnezeu, așa cum este scris pe paginile Sfintelor Scripturi, tot ce trece peste consimțământul Sfintelor Scripturi nu face parte din planul desăvârșit al Lui Dumnezeu.
Am fost creați; ca să slujim de lauda slavei Sale.(Efes. 1:12a). În familie sunt responsabilități diferite, însă scopuri comune, realizate cu dragoste, în armonie și respect reciproc, în frică de Domnul.
Doru Fechete