UNITATEA TINERILOR

Noi, ca tineret al bisericii, am fost solicitați șă scriem un scurt articol despre unitatea în cadrul departamentului de tineret. Dragi frați și surori, primul lucru pe care vrem să îl spunem este ca lăudat să fie Domnul. Lui îi mulțumim pentru lucrarea Sa în mijlocul nostru. Nu cu mult timp în urmă am primit din partea Domnului un gând din Faptele Apostolilor 17:26. Acolo scrie: „El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului; le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor“. Cu alte cuvinte Dumnezeu a privit de la începutul vremurilor viețile noastre ale tuturor. A văzut ce daruri vom avea, ce puncte forte dar și ce slăbiciuni și a decis unde și când ar fi cel mai bine să ne naștem. Dumnezeu a hotărât nu doar cine vor fi părinții noștri, ci și din ce biserică vom face parte și ce oameni să avem în jurul nostru, ca să formăm împreună Trupul lui Hristos pe plan local. Acum dacă fiecare din mădularele Trupului își trăiește viața cu Dumnezeu în sfințenie, atunci lucrarea Domnului va merge, așa cum a intenționat-o El.
Ne-a fost dat și nouă să ne bucurăm de acest har. Cum am spus la început, toată slava este a Domnului. Dintre noi nimeni nu este încă perfect nici nu avem aceeași gândire și aceleași convingeri, așa cum ne îndeamnă Pavel în 1 Cor. 1:10. Cu toate acestea Domnul lucrează în mijlocul nostru prin revărsarea Duhului Său celui Sfânt. Tineretul se întâlnește înainte de serviciul divin pentru stăruință. Ne purtăm poverile unii altora și Îl căutăm pe Domnul. O astfel de lucrare aș numi-o în zilele noastre un har dumnezeiesc.
De asemenea multele ocazii în care slujim împreună ne ajută să fim mai uniți. Ca exemplu se poate aminti aici evanghelizarea de pe stradă. Împreună mergem pe străzi, ca să propovăduim Evanghelia. Alte exemple de slujire ar fi: pregătiri care se fac la bucătărie, iar la urmă curățenia care se face în sală și în bucătărie. Și aici se slujește în armonie împreună.
Dar nu doar în urma slujirii se încheagă o prietenie strânsă. Cu ajutorul Domnului au avut loc și anul acesta întâlnirile noastre de ucenicizare. Cu ocazia acestora au venit și atât pastori cât și proroci în mijlocul nostru, dar și simpli tineri și lideri de tineret. Pe parcursul acestor întâlniri am discutat împreună și ne-am rugat unii pentru alții. Fie zile de drumeție, fie slujire în alte adunări ori părtășie în biserică, toate aceste modalități de a fi laolaltă ne-au ajutat să fim mai uniți. Dacă sunt întrebat de tabăra din anul acesta, aș spune că ea reprezintă un pas uriaș înainte.
Sunt conștient de faptul că mai avem încă drum de parcurs. Cum am amintit, încă nu avem cu toții aceleași păreri în ce privește anumite aspecte ale credinței. Cu toate acestea prin lucrarea spirituală a lui Dumnezeu și prin socializările noastre de zi cu zi, a dat Domnul ca lucrarea de tineret să înainteze în direcția corectă o bună bucată de drum. Sunt promisiuni de la Dumnezeu că El vrea să lucreze și ceea ce vedem noi astăzi este un foc sfânt pe care l-a aprins El și care s-a răspândit tot mai mult. Ne bucurăm să fim parte a trupului acestei adunări, parte a tineretului din Elim și să alergăm împreună spre aceeași țintă, câte odată mai ușor, altă dată mai greu.
Prin aceste câteva cuvinte nu am vrut să ne lăudăm, ci să îi mulțumim lui Dumnezeu. Însă suntem conștienți de faptul că ceea ce a început El printre noi, nu mai este astăzi atât de frecvent. Sperăm că — așa cum scria Apostolul Pavel în Romani 11:14 — v-am stârnit gelozia ca și alte adunări să Îl caute pe Domnul cu rugăciuni stăruitoare și cu post, ca să fie mântuiți din acest veac rău. Să ne ajute Bunul Păstor la aceasta.
Philip Kutrowatz