UNITATEA

Lumea în care noi trăim vrea să devină din ce
în ce mai independentă de Dumnezeu, acest lucru se
vede și se poate constata în Bisericile noastre, căci sunt
lipsite de putere spirituală și suntem din ce în ce mai
reci unii față de alții.
Pentru a avea o viață plină de Dumnezeu este
foarte important să ne cercetăm noi înșine viețile noastre,
și să ne îndreptăm calea potrivit Sfintelor Scripturi
înspre Domnul Dumnezeu, pentru că judecata Lui
Dumnezeu începe chiar din casa Lui.
Noi avem un Dumnezeu care nu ne măgulește,
dimpotrivă ne spune Adevărul, și de aceea, oricine
ați fi, treziți-vă din somn la realitate, uniți-vă în
rugăciune și mijlocire înaintea Celui ce ne dă: pâinea
cea de toate zilele, bunăstarea familiei, sănătatea care
nu se cumpără pe bani, ne-a descoperit mântuirea și
ne dă bucuria Duhului Sfânt, și toate darurile bune și
desăvârșite.
Unindu-ne în rugăciune dar și în fapte cu
dorința de a face binele și nu a fi meșteri în a face răul,
atunci Domnul Dumnezeu va da popoarelor buze
curate, pentru ca toți să cheme Numele Domnului, ca
să-L slujească într-un gând.
Domnul Dumnezeu în nenumărate rânduri
în Sfintele Scripturi ne cheamă la unitate în rugăciune,
căci: „dacă poporul Meu (adică Biserica Lui Hristos),
peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va
ruga și va căuta fața Mea și se va abate de la căile lui
rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi
tămădui țara. (2 Cron. 7:14)
Gheorghe-Marian Sollinger