VĂ DORESC

VĂ DORESC
Vă doresc, frați de credință,
Și surori de har divin,
Apă proaspătă din stâncă,
Apă ca la Refidim.

Din câmpiile Efratei
Bunul Tată să vă dea
Pâinea îngerilor caldă,
Să nu mergeți fără ea.

Zidurile dușmănoase
Cadă ca la Ierihon;
Să vă sprijinească Domnul
Ca în valea Aialon.

La popasul înserării
Când ajungeți ca drumeți,
Mângâieri și pace dulce
Ca-n Betania s-aveți.

Iar în nopțile de veghe
S-auziți pe Domnul sfânt
Din Horeb cum vă vorbește
Într-un susur lin și blând.

Și când plângeți într-un Patmos,
Sau Betezdă, sau Elim,
Să vă lumineze slava
Noului Ierusalim.

Valentin Popovici

You may also like...