Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

VIZITĂ LA VIA DOLOROSA

O nouă zi frumoasă, liniștită și interesantă ne așteaptă, iar noi, grupul de turiști al
Bisericii Elim din Viena, însoțiți de fratele pastor Ionel Vlas, suntem pregătiți să intrăm
pe porțile cetății Ierusalimului, Orașul Păcii. Trecem prin poarta numită Poarta Leilor
sau Poarta Sfântului Ștefan și ajungem la Via Dolorosa, obiectivul nostru. Ghidul
nostru, Gershon Liga, ne prezintă cu pasiune Via Dolorosa, Drumul Crucii, Drumul
Durerii, așa cum mai este cunoscut acest traseu, pentru că după tradiția creștină aici
se află cele 14 stadii (opriri) din acea zi grea, de agonie a Domnului Isus Hristos. Este
ultimul drum parcurs de Mântuitorul înainte de a fi răstignit pentru păcatele mele
și păcatele tale, ducându-Și crucea cu greu pentru întreaga omenire. Cele 14 stadii
descriu fiecare în parte câte o frântură din suferința Domnului Isus Hristos:
OPRIREA 1unde Pilat din Pont L-a condamnat pe Isus la
moarte (Matei 27:22-26), numit și Pretoriul, este locul unde
ostașii dregătorului L-au bătut și își băteau joc de El,
OPRIREA 2 este locul unde Isus a luat crucea (Ioan 19:16-
17),
OPRIREA 3 este locul unde Domnul Isus S-a prăbușit sub
greutatea crucii,
OPRIREA 4 unde Isus S-a întâlnit cu mama Sa Maria,
OPRIREA 5 este locul unde Simon din Cirena este silit să
ducă crucea lui Isus (Matei 27:32),
OPRIREA 6 pe care Biblia nu o menționează, dar după
tradiția creștină este locul unde Veronica a șters sudoarea de
pe fața lui Isus cu un ștergar,
OPRIREA 7 este locul unde Domnul Isus S-a prăbușit sub
greutatea crucii,
OPRIREA 8 este locul unde Isus le-a consolat pe femeile
din Ierusalim care Îl plângeau,
OPRIREA 9 este locul unde Domnul Isus S-a prăbușit sub
greutatea crucii,
OPRIREA 10 unde Isus a fost dezbrăcat de haine (Matei
27:35),
OPRIREA 11 locul unde a fost răstignit pe cruce (Ioan
19:17-18), loc care mai este numit și al „Căpățânii”, sau în
evreiește se cheamă „Golgota”,
OPRIREA 12 unde Isus a murit pe cruce (Ioan 19:30),
OPRIREA 13 unde a fost coborât de pe cruce,
OPRIREA 14 unde trupul Lui a fost îngropat într-un
mormânt nou (Matei 27:60). Ultimele opriri, 12, 13 și 14
sunt în Biserica Mormântului.

Via Dolorosa este un
drum aglomerat, care trece
prin Cartierul Musulman
din Ierusalim, iar ultimele
4 stadii sunt în Cartierul
Creștin, care este plin de
vânzători musulmani și
creștini de la tarabe, dar și
de creștini care vin să calce
pe urmele Mântuitorului.
Unii dintre ei chiar duc câte
o cruce pe umerii lor, în
încercarea de a simți durerea
și suferința pe care Hristos
a îndurat-o, alții plâng
aducându-și aminte de tot
calvarul Mântuitorului.
Dragi cititori,
călătoria noastră pe Via
Dolorosa se încheie aici, la
Biserica Mormântului, lângă
Poarta Jaffa din Ierusalim. De
pe Via Dolorosa vă salutăm
cu salutul evreiesc Shalom,
și să ne vedem sănătoși
până data viitoare când vom
continua călătoria noastră la
alte obiective pline de istorie
ale poporului evreu.

Mihail Manole