Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

VREAU SĂ FIU LIBER!

„O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?”
(Rom. 7:24)

Privesc cu multă plăcere la frați sau surori care sunt schimbați de Duhul lui Dumnezeu și au o râvnă deosebită față de Dumnezeu și lucrarea Lui. Este un foc în ei, care îi motivează să facă orice pentru Dumnezeu. Dar, nu de puține ori am putut vedea, cum după scurt timp, s-a pierdut acel foc, care altădată ardea în ei pentru Dumnezeu. În Psalmul 32:3-4 vedem la David o durere mare, când știa că avea un păcat în viața lui. David a înțeles că fărădelegea nu se ascunde, ci trebuie grabnic mărturisită. Cu cât umblăm mai mult în păcat, cu atât se va face mai grav. În următoarele 4 puncte, vom citi cum putem ajunge liberi de păcatele care ne slăbesc în credință.

01. NAȘTEREA DIN NOU
Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. (1 Ioan 5:3)
Pentru a obține o viață nouă în Hristos, este nevoie să mori față de păcat. Scria Pavel în Galateni 2:20, că a fost răstignit împreună cu Hristos și trăiește. Dar, acum, spunea el: „nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine”. Asta înseamnă să-ți schimbi Stăpânul și să te faci un rob al neprihănirii. Dumnezeu ne numește fii, dar de bunăvoie ne facem robi al Lui (Romani 6:4,18,19,22). Când l-ai acceptat pe Dumnezeu ca și Stăpân al tău și ai fost născut din nou, vei dori să umbli după lucruri duhovnicești și nu după cele firești (Rom. 8:4-8, 1 Ioan 3:9, 5:3, 18). Este important să înțelegem că noi nu mai trăim pentru noi, ci pentru Acela care și-a dat viața pentru noi, din dragoste.
02. DRAGOSTEA (AGAPE)
Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele (Ioan 14:15). De aceea continuăm cu al doilea punct, unde este vorba despre dragoste (lb. greacă Agape). Această dragoste este ceva divin, care se primește prin Duhul Sfânt, de aceea trebuie să tânjim după o umplere cu Duhul Sfânt (Rom. 5:5). Nu poți să te faci de bunăvoie rob și să slujești pe cineva, dacă nu-l iubești cu adevărat. Apostolul Ioan pune mult accent pe dragoste, pentru că acest lucru l-a motivat pe el să trăiască într-o curăție față de Dumnezeu (Ioan 14:15, 1 Ioan 5:3).
03. FRICA DE DOMNUL
Când vorbește Cuvântul lui Dumnezeu despre un om evlavios, îl numește Biblia: om cu frică de Domnul. (Iov 1:1, Luca 2:25) Frica și dragostea au multe lucruri în comun. Nu pot să iubesc binele, dacă nu urăsc mai întâi răul (Prov. 8:13). Privesc la slujitorii Domnului ca de ex. Isaia, Ezechiel, Iov, Daniel, Moise ș.a.m.d. Înainte de a-i chema Domnul în lucrare a fost nevoie să ajungă oameni temători de Dumnezeu. Este o frică negativă și una pozitivă. Când avem frica de Domnul, care este acea frică pozitivă, va dispărea cealaltă frică negativă și periculoasă (Exod. 20:20, 1 Ioan 4:18).
Să ajungem înapoi la slujitorii Domnului. Dacă privim de exemplu în Isaia 6, vedem că în urma revelației a început în Isaia să se producă o frică față de Dumnezeu. Acea frică divină l-a făcut pe Isaia să se vadă murdar și să declare că este mic și depinde de Dumnezeu. La fel și Iov a început după o revelație divină să-l cunoască altfel pe Dumnezeu și, în smerenie și reverență față de Domnul, s-a văzut păcătos și a dorit să se pocăiască înaintea Domnului (Iov 42:5-6). Ca să fii liber de un păcat cu care te lupți deja mult timp, este important să ceri din partea Domnului frica de El și revelații divine care te schimbă într-un mod radical, încât să poți umbla smerit cu Dumnezeu. Astfel vom avea parte de har (Ier. 32:38-41, 1 Pet. 5:5).
Ci le voi face bine şi le voi pune în inimă frica de Mine, ca să nu se depărteze de Mine. (Ier. 32:40b)
04. JERTFA LUI HRISTOS
Când sunt slab, atunci sunt tare. (2 Cor. 12:10). Trebuie să înțelegem că nu avem cum să biruim anumite lupte sau ispite spirituale prin puterile noastre de oameni slabi și muritori. În Efeseni 6:10-18 suntem îndemnați să ne înarmăm cu o armătură divină, ca să putem ține piept împotriva luptelor care se dau. Sunt mulți, care de ani de zile, se luptă prin puterile lor ca să fie liberi și numai nu reușesc. Dumnezeu vrea să fie proslăvit în noi și să ne schimbe, dar noi de multe ori nu-L lăsăm, pentru că ne credem singuri puternici destul pentru a lupta. În Efeseni 2:8-9 scrie Pavel despre har. Noi suntem mântuiți prin har! Noi putem birui doar prin har! Pentru ca astfel să nu ne putem lăuda, ca și cum noi am fi biruit sau noi am fi făcut, ci să se vadă puterea și harul lui Dumnezeu în noi.
Același lucru scrie și în Romani 6-8. Un creștin căzut în păcat care vrea să facă bine dar nu poate. Acel om strigă în Rom. 7:24 după ajutor. Iar în Rom. 8:1-5, vedem la fel că izbăvirea este în jertfa lui Hristos (harul Lui) și în Duhul Sfânt. Dumnezeu dorește oameni smeriți, care să înțeleagă că nu pot fără Dumnezeu. De aceea scrie Pavel că în Hristos Isus suntem mai mult decât biruitori (Rom. 8:37). Toată puterea i-a fost dată lui Isus, de aceea este doar El singura sursa de unde putem primi putere (Mat. 28:18). Dacă vrei să fii un biruitor, atunci lasă-L pe Isus să lucreze în tine! (2 Cor. 4:7, 1 Ioan 5:3-4)
Recapitulare: Când pot birui păcatul?
Nașterea din nou. Când ne-am schimbat Stăpânul și ne-am predat cu totul Domnului ca și niște robi netrebnici.
Agape. Când am fost umpluți cu Duhul Sfânt și astfel și cu Dragostea lui Dumnezeu, și vrem să-L slujim pe Domnul nu din pricina profitului sau răsplătirii, ci în primul rând din pricina dragostei noastre față de El. Suntem datori să rodim!
Frica de Domnul. Când ai parte de o revelație divină unde stai în prezența lui Dumnezeu, vei privi ca într-o oglindă slava lui Dumnezeu, și asta te poate schimba încât să îndrăznești cu reverență înaintea lui Dumnezeu.
Jertfa lui Hristos. Când vei merge la crucea lui Hristos și-l vei chema în ajutor, fiindcă ai observat că singur nu faci față la luptele care se dau. În jertfa lui Isus Hristos găsești biruință! Mai este har!

Daniel Leach