Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

[:ro]Vreau să-L văd pe Dumnezeu![:]

[:ro]

Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
Matei 5:8

Da, doresc aceasta din toată inima, dar EL pune o condiție. Pare simplă și mulți se laudă din când în când că împlinesc condiția de a vedea pe Dumnezeu și eu zic: nu e greșit să gândești astfel dar păcătuiești dacă nu ești așa. Să gândim ca Iov și să nădăjduim așa (Iov 19:26,27)

Un împărat s-a rugat Domnului (Isaia 38:3) și Domnul a privit în „cartea aducerilor aminte“ și iată că era așa cum spunea împăratul, adică cu inima curată. Atunci Domnul vorbește: „Am auzit … Am văzut … iată că te ascult“ (v. 5) și Ezechia se bucură (v. 15), altfel spus, vom avea un har, în veșnicie cu EL, dar și binecuvântari în viața aceasta, numai inima să fie curată.
Un frate îmi amintea când ne întâlneam în țara natală un prefix, spunea el: „doi, doi, douăzeci și doi“, (2 Tim. 2:22) și atunci ai nădejdea că vei fi primit înaintea LUI și încredințarea din Evrei 9:14.
Inima curată nu este o metaforă, o figură de stil sau o expresie fie ea și duhovnicească, ci este o relație între mine și Dumnezeu, între mine și semenii mei, între mine și familia mea și nu în ultimul rînd, eu cu mine însumi. Despre curăția inimii mele nu trebuie să vorbesc eu ci faptele mele, să o constate cei din jurul meu, dar mai ales să o afirme STĂPÂNUL care m-a chemat.

Pe cel cu inima curată, Domnul îl ferește să păcătuiască ca pe Abimelec (Gen. 20:6), îl mântuiește (Ps. 7:10) și va putea să se suie la muntele Domnului (Ps. 24:3-5). Noi avem intrare slobodă, pe calea cea nouă și vie cum e scris la Evrei 10 și să ne apropiem cum spune în aceeaşi carte la capitolul 10:22. În 2 Cor. 6:18 avem o mare promisiune și apoi în următorul verset, iar la cap. 7:1, un sfat pe care îl dau și eu mai departe tuturor celor ce vor fi iubit venirea LUI.
Dar dacă cineva nu împlinește condiția, mai avem încă har (1 Ioan 2:1), să venim înaintea LUI ca un alt împărat și să cerem, (Ps. 51:7-15), așa cum scrie în vers. 10 „Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!”

Nu, inima nu se poate curăți nici cu apa din Abana sau Parpar, nici măcar din Iordan, nici cu vreun detergent, oricât de bun și lăudat ar fi, ci strădania să fie ca și a apostolului care spune în Fapte A. 24:16: „De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor“
și în Evrei 9:14, „cu atât mai mult sângele lui Hristos care, prin Duhul cel veșnic, s-a adus pe Sine Însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu!”
Prin inima curată înțeleg sinceritate, rostesc numai adevărul, iubesc Cuvântul și legile Domnului și pe aproapele meu, împlinesc juruințele făcute înaintea lui Dumnezeu și „da e da” și „nu e nu” și mai presus de toate să fac totul din dragoste (1 Cor. 13).
Înțeleg că un cuget curat și o inimă curată concurează împreună la zidirea și păstrarea unui om sfânt înaintea lui Dumnezeu.

Emil Pascu

[:]